Namen priznanj je izboljšati ugled kadrovske funkcije in poskrbeti za večjo vplivnost kadrovskih menedžerjev v slovenskem prostoru. Kadrovska managerka leta Teja Breznik Alfirev pravi, da je vesela, da so aktivnosti, ki jih izvaja na svojem področju, opazne in da jo je za nagrado predlagal predsednik uprave podjetja S&T Slovenija. Kot je dejala, je kadrovska funkcija v podjetju dobila funkcijo, ki si jo zasluži. To pomeni, da ne skrbi le za dobro počutje zaposlenih, temveč da ima tudi strateško vlogo, da ljudi mobilizira in jim pomaga pri njihovem razvoju, ki prinaša končno vrednost podjetju.

Med največje izzive svojega dela uvršča povezovanje različnih generacij zaposlenih, denimo prenos odgovornosti in samodiscipline s starejših na mlajše sodelavce, ki pa želijo, da ima njihovo delo tudi smisel. Kadrovik mora prav tako vedeti, katera znanja potrebuje podjetje danes in katera jutri, čez leto dni, za kar mora poznati okolje in zahteve trga, hkrati pa mora tudi razumeti, kje podjetje prinaša vrednost strankam, pojasnjuje Breznik-Alfireva.

Pri kadrih je pozorna predvsem na otipljiva merila, kot so produktivnost, osebni razvoj in inovativno razmišljanje. Talente, dodaja, ima vsak posameznik, saj vsak nekaj rad počne in je v tem dober. To bi morali početi tudi na delovnem mestu, saj le tako lahko osmišljamo svoje delo. Veliko večji poudarek zato daje karakterju, česa je posameznik sposoben in koliko je pripravljen storiti za to, da bi spremenil stvari na bolje.

Trendi in izzivi kadrovikov po svetu

Na Slovenskih kadrovskih dnevih, ki jih je v sodelovanju s Planetom GV pripravila Slovenska kadrovska zveza, so sicer govorili o svetovnih trendih in kadrovskih izzivih, s katerimi se podjetja soočajo globalno. Pieter Haen, pretekli predsednik EAPM Evropske kadrovske zveze, je med njimi izpostavil predvsem odkrivanje in razvoj talentov, izboljšanje voditeljskih sposobnosti vseh nivojev ter vključiti kadrovski management kot ključnega strateškega partnerja v podjetju. Soodvisnost in so-povezanost, kjer kadrovski in linijski managerji poznajo delo drug drugega in tako delujejo učinkoviteje, bo v prihodnje ena ključnih konkurenčnih prednosti podjetij. Pri tem po njegovem ključno vlogo odigra tudi obstoj in jasnost strategije podjetja, ki je eno od pomembnejših orodij za razvoj talentov. Zavedanje prednosti in pozitivnih lastnosti ljudi in njihovih vedenj je lahko strategija za izhod iz krize ali pa za zmago na konkurenčnem trgu, dodaja Haen.