Na novinarski konferenci, na kateri so sodelovali tudi mestni svetnik SDS Mirko Brnič Jager, mestna svetnica NSi Mojca Kucler Dolinar in mestni svetnik Zelenih Slovenije Miha Jazbinšek, so izpostavili zaključni račun proračuna MOL za leto 2011.

Amaterji

Logar je povedal, da se vedno znova ponavljajo iste napake ter da se je spet pokazala nerealnost prihodkov in odhodkov občine. Dejal je, da zaključni račun kaže, da je mestno redarstvo zelo učinkovito, saj je iz tega naslova za 41 odstotkov več prilivov kot leto prej. "Vprašanje je, ali je to pravi način zbiranja davkoplačevalskega denarja," je povedal in dodal, da zaključnega računa ne bodo podprli.

Jazbinšek je pri tej točki izpostavil zadolženost občine in dejal, da se krediti uporabljajo za plačevanje starih dolgov občine in ne za kaj novega. "Na področju dolgov in načrtovanja so popolni amaterji," je povedal in dodal, da računa v svetniški skupini ne bodo podprli. Tako so se odločili tudi v svetniški skupini NSi, saj se po besedah Kucler Dolinarjeve kaže slabo načrtovanje proračuna in njegova napihnjenost.

Mestni svetniki bodo na seji med drugim obravnavali tudi dopolnjeni osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem načrtu MOL - izvedbeni del. Po besedah Brnič Jagra je potrebno smernice soglasodajalcev ponovno pregledati. Po Jazbinškovem mnenju pa gre pri dopolnitvah za zlorabo postopka, da bi s tem "klientelistično nabrali individualne pobude".

Tudi po mnenju Kulcer Dolinarjeve gre pri dopolnitvah osnutka odloka za spremembe v interesu gradbenega lobija. Mestno oblast je pri tem pozvala, naj v času javne razgrnitve načrta upošteva vse utemeljene pripombe.

Privatizacija Prešernovega trga

Pri predlogu odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o posebni in podrejeni rabi javnih površin je Logar izpostavil, da želi župan Zoran Janković s tem privatizirati Prešernov trg. Kot je pojasnil, novi 24. člen bistveno omejuje uporabo Prešernovega trga in ostalih lokacij za javne shode.

Omenjenim svetnikom se zdi sporna tudi ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo Projektna pisarna Partnerstvo Šmartinska za koordinacijo projektov in komunikacijo javnega partnerja MOL ter lastnikov zemljišč na tem območju. Kucler Dolinarjeva je pojasnila, da gre za protizakonit ukrep, saj izvedba partnerstva ni v skladu z zakonom o javno-zasebnem partnerstvu. V gradivu poleg tega po njenih besedah ni pojasnjeno, ali je občina izvedla ustrezne postopke, ki jih zakon predpisuje.

Svetniki so se dotaknili tudi predloga odloka o dopolnitvi odloka o oskrbi s pitno vodo, ki ponovno uvaja možnost odklopa dobave pitne vode neplačnikom javne storitve. Brnič Jager pri tem predlaga, da se socialno ogroženim družinam, ki zaradi stiske ne morejo plačati storitve, vode ne odklopi. Kucler Dolinarjeva, ki bo predlog odloka podprla, pa je dodala, da je treba področje oskrbe z vodo urediti v celoti.