Zemljišča, na katerih bo zrasla nova soseska, so v lasti mestne občine, pravi direktorica stanovanjskega sklada Jožka Hegler. Denar za izvedbo arhitekturnega natečaja ima sklad zagotovljen s proračunom za leto 2012, preostanek potrebnih sredstev pa bo po besedah Heglerjeve zagotovljen po rebalansu proračuna za leto 2012 oziroma po sprejetju proračuna za leto 2013. Polja III stanovanjski sklad ne bo gradil v javno-zasebnem partnerstvu, ker bodo vsa stanovanja namenjena neprofitnemu najemu.

Projektne rešitve bo sklad sprejemal do 16. junija, Heglerjeva pa pričakuje, da bodo natečaj s podelitvijo denarnih nagrad najboljšim zaključili v juliju. Nato bo do konca letošnjega leta potekala priprava projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Tega naj bi pridobili predvidoma marca 2013, pravi Heglerjeva in dodaja, da takrat načrtujejo tudi izvedbo javnega naročila, s katerim bodo izbrali izvajalca gradbenih del. Sama gradnja te nove soseske naj bi trajala 18 mesecev.

Sicer pa mestni stanovanjski sklad zbira ponudbe tudi za prodajo ali najem treh poslovnih prostorov v pritličju stavbe na naslovu Zadobrovška cesta 10, ki je del stanovanjske soseske Polje II. Poslovni prostori merijo približno 60, 71 in 74 kvadratnih metrov, izhodiščne mesečne najemnine zanje pa znašajo 460, 546 in 571 evrov. Za nakup omenjenih prostorov sklad zahteva 121.700 evrov za najmanjšega, 138.000 za srednje velikega in za največjega 142.800 evrov. Dejavnosti, ki jih lahko v poslovnih prostorih opravljajo potencialni najemniki ali lastniki, so trgovska, servisna ali mirna poslovna dejavnost, je zapisano v javnem razpisu. V primeru opravljanja gostinske dejavnosti pa je obratovalni čas omejen na čas med 7. in 21. uro. Zainteresirani lahko svoje ponudbe oddajo do 8. maja.