Knjižica enega glavnih nemških predstavnikov filozofije eksistence je nastala na podlagi predavanj na temo krivde, izšla pa je leta 1946. Jaspers v svojem etičnem traktatu, ki ga je prevedla Martina Soldo, poudarja, da vprašanje krivde, ki ga obravnava na primeru Nemčije v drugi svetovni vojni, ni najprej pomembno zaradi drugih. "Za drugačno krivdo gre, in sicer zaradi samih sebe, in tu si je treba odgovoriti iz globin duše in priti do notranjega preobrata," piše v spremni besedi filozofinja Cvetka Hedžet Tóth. Jaspers po njenih besedah ločuje med kriminalno krivdo, politično krivdo, moralno krivdo in metafizično krivdo. Ve, da pravni pristop problema krivde nikakor ne izčrpa in ga tudi ne prikaže v zadostni meri. Jaspers je leta 1962 v spremni besedi k ponovni izdaji posebej poudaril razliko med pravnim in moralnim vidikom krivde. pim