Vodoravno: 1. zemeljska površina, ki je ne pokriva morje, 6. Inuit, 11. spodnji del obraza, 14. majhna sliva, 16. neresnična, zlonamerna izjava, s katero se jemlje komu ugled, 17. pisana žival ali rastlina, 18. okrasna zimzelena grmičasta rastlina z belimi, rumenimi ali rdečimi cveti, 20. skupek voščenih celic v čebeljem panju, 21. termin, 22. ime arhitekta Mihevca, 23. kroglast predmet, ki se pri igranju, športni igri meče, suva, odbija, 25. pravoslavni duhovnik, 26. vrba iva, 27. odlomek, del, 28. loj, zastal v zunanjem delu žleze lojnice, 30. slavilna lirska pesem, 31. prostor ob glavnem vhodu v samostan, 32. pojav na vodi, 34. stara mama, 36. kemijski znak za helij, 37. krajša oblika imena Ronald, 38. francoski fizik in matematik (Andre Marie), 40. jokanje, 41. množični prizor, množična scena v filmu, 44. slovenski violinist in pedagog (Igor), 45. ime kostumografinje Vogelnik, 46. tkanina ali pletenina z vtkanimi zlatimi ali srebrnimi nitmi, 47. ustanova za trgovanje z vrednostnimi papirji ali blagom, 50. nekdanji južnoameriški Indijanci, 52. čebelji proizvod, 53. slovenski igralec (Marko), 54. sposobnost za sprejemanje fizičnih dražljajev, 55. britanski pomorščak (James), 56. slovenski psiholog (Jože), 57. tekmovanje pri starih Grkih, 59. za polton znižani ton d, 60. ime Chaplinove žene, 62. član agrarne stranke, 65. pingvinu podobna ptica, 66. vnešen podatek, 69. metrični poudarek, 70. sedemnajsta in šesta črka abecede, 71. vladar carstva, 72. rezilna priprava, 73. premor, 75. nitast izrastek na človeški glavi, 76. kemični svinčnik, 78. slovenski pesnik in dramatik (Pavel), 79. tanka, mrežasta tkanina iz bombaža ali kemičnih vlaken, 80. italijanski pop pevec, 81. osje gnezdo, 82. redka, mehka bombažna tkanina v platneni vezavi, 83. vas v Posočju blizu meje z Italijo, 84. gozdna žival z bodicami, 86. športnik, ki ima na tekmovanju največ možnosti za zmago, 89. velika vodna ptica z dolgim kljunom in kožnato vrečo pod njim, 91. miši podoben sesalec, ki je sposoben letati, 93. slovenski literarni zgodovinar (Igor), 94. začasen, odru podoben objekt, navadno iz desk, za govornike, gledalce na javnih prireditvah, 95. seznam tiskarskih napak, errata, 96. nekdanja dolžinska mera za tkanine.

Navpično: 1. bakterija v obliki kroglice, 2. zaobljen, okrogel predmet, 3. prehlad, 4. šega, običaj, 5. obleka, oblačilo, 6. za polton zvišani ton e, 7. vzhodnoslovanski bog, 8. priprava za projiciranje filmov, 9. teliček (narečno), 10. ime nemškega slikarja Zimmermanna, 12. figura pri plesu četvorki, 13. lastnik majhnega posestva, 14. zdravilišče v vzhodni Belgiji, 15. litovska valuta, 19. mestece v severni Italiji, 20. pripadnik germanskega plemena, 24. največji in najjužnejši otok Marianskega otočja, 25. ženska, ki polemizira, 26. plemenit, nedosegljiv ali težko dosegljiv cilj, 27. delovna miza, zlasti mizarska, 29. kuhana močnata jed, 30. enota za merjenje električnega upora, električne upornosti, om, 31. nepregibna beseda, ki s pomožnim glagolom tvori povedek, 32. poletna solata z valjasto glavo, vezivka, 33. krajša oblika imena Aristotel, 35. luka v severnem Izraelu, 37. Julijin ljubimec, 39. mlado dekle (štajersko), 42. samoskrunska ženska, 43. aboten človek, neumnež, 48. ornament, 49. ročaj, držalo, 51. nadev iz zmletih lešnikov, 55. nekdanji celozemljak, 58. azijska država, katere glavno mesto je Katmandu, 59. davščina v stari Avstriji, 61. ameriška pevka (Yoko), 63. mesto v Spodnjem Egiptu, Gize, 64. za polton znižani ton c, 67. pripovedna pesnitev o junaških dejanjih, ep, 68. arabski vladar, 74. slovenski politik (Gregor), 75. pravljična dežela v Swiftovi satiri, 77. nekdanji strokovnjak za civilno pravo, 78. velika nestrupena kača, 79. stanje žalostnega, mračnega človeka, 82. osnovna tematska prvina umetniškega dela, 83. britanski bajeslovni kralj, 84. žalost, trpljenje, bolečina, 85. glavni števnik, 87. rimski cesar Lucij (Avrelij), 88. ime filozofa Hribarja, 89. pes, psiček, 90. znamka korejskih avtomobilov, 92. nekdanja ploščinska mera.