Kako uresničujete odgovornost do svojih zaposlenih?
Organizacija Bisnode je zgrajena na prepričanju, da najboljše poslovne odločitve sprejemajo posamezniki, ki dobro razumejo svoj lokalni trg in tesno sodelujejo s strankami. Bisnode s svojim decentraliziranim organizacijskim modelom spodbuja podjetništvo v individualnih podjetjih ter motivira zaposlene. Skupina si prizadeva za politiko kolektiva in delovnega okolja, ki spodbuja zaposlene k razvoju v lastnih profesionalnih vlogah. To vključuje vse od ustvarjanja občutka zadovoljstva v različnih delovnih situacijah do omogočanja priložnosti za razvoj in napredek. Pričeli smo z raziskavo o predanosti podjetju (Bisnode Engagement Survey), ki temelji na šestih parametrih merjenja in sicer: vsebina dela, kariera posameznika, ocena delovnega okolja in varstva pri delu, plača, ocena podjetja kot takega in skupnosti. V podjetju smo se zavezali, da vsako negativno ocenjeno področje, z konkretnim akcijskim načrtom, ki smo ga pripravili skupaj z vsemi zaposlenimi, izboljšamo. In sedaj delamo na tem.

Kaj pa družbena odgovornost do drugih deležnikov – kupci, dobavitelji?
Bisnode svojim uporabnikom ne zagotavlja le pravične vrednost za denar. Uporabnikom stojimo ob strani, skrbimo, da se pri nas dobro počutijo in prispevamo k njihovemu dodatnemu znanju. Omogočamo jim namreč raznovrstna izobraževanja, kot so Bisnode Business Branch, na katerih se mesečno srečujejo strokovnjaki iz področja financ, marketinga in prodaje. Oboroženi z znanjem, dobrimi povezavami in pravimi poslovnimi informacijami naši uporabniki sprejemajo boljše poslovne odločitve.

Kako izkazujete odgovornost do lokalne skupnosti?
Bisnode si prizadeva slovenski poslovni prostor odpreti in ga narediti bolj transparenten s tem, da na enem mestu razkrivamo kdo je blokiran, kdo v stečaju, kako managerji vodijo podjetja, koliko so jih že spravili v stečaj, komu so bile odvzete davčne številke, katera podjetja so slamnata in podobno. »Grešniki« so na očeh in s tem zgubljajo pozicijo vztrajanja v delovanju, ki škodi lokalni skupnosti..

Ste tudi ekološko ozaveščeni?
Kot storitveno podjetje se trudimo, da naše delo poteka čim bolj okolju prijazno, tako iz vidika porabe energije kot iz vidika porabe papirja. Z letošnjim letom smo uvedli elektronske račune, saj smo na tak način želeli zmanjšati porabo papirja ter naročnikom tudi olajšati poslovanje z nami.

Na kakšen način komunicirate pomen družbene odgovornosti s svojimi zaposlenimi in deležniki – v smislu, da s slednjimi ne boste sodelovali, če se bo izkazalo, da so družbeno neodgovorni.
Vsak zaposlen je ob začetku dela seznanjen s kodom etičnosti, ki velja za celotno skupino Bisnode. Vsako neetično in družbeno neodgovorno dejanje je strogo sankcionirano in to vnaprej komuniciramo.

Ali menite, da je sploh mogoče delovati družbeno neodgovorno?
Seveda. V vsakem trenutku te lahko premaga pohlep, egoizem in samozadostnost. To so slabe lastnosti človeštva, ki se lahko hitro prenesejo tudi v poslovni svet. Na nas je ali bomo dovolili, da se zadeve eskalirajo, ali pa jih bomo zatrli v kali. Menim, da je pomembno, da se ZAVEDAMO – lastnih dejanj, dejanj drugih in delovanja družbenega sistema in da v naših aktivnostih ni ničesar kar bi škodovalo drugim in navsezadnje ne tudi nam. Če smo odprti za sodelovanje in premišljeni, če delujemo transparentno in smo pozitivno naravnani, bomo z našim delovanjem imeli prej pozitivne učinke kot negativne.

Kratkoročno je seveda lahko delovati družbeno odgovorno – na daljši čas pa verjetno ne? Kaj menite?
To velja za različna področja delovanja, tako poslovna kot tudi zasebna. Kratkoročno je nekaj lahko narediti, saj upoštevaš trenutne vzgibe, če pa želiš daljnoročne posledice nekega dejanja, moraš dejansko živeti na družbeno odgovoren način, tako da je vsako dejanje zasnovano z vedno istim ciljem. Enostavno povedano VERJETI moramo, da lahko z najmanjšim dejanjem prispevamo k velikim premikom. Družbena odgovornost mora biti del kulture podjetja. Osveščenost o družbeni odgovornosti mora biti del nas samih, dejanja morajo odražati naše razmišljanje in z vsakim dejanjem moramo delovati v dobrobit nas samih in drugih, le tako bomo dosegli dolgoročni učinek.

Katere dejavnosti ste uvedli v zadnjem času, s katerimi ste okrepili družbeno odgovorno delovanje podjetja?
Aktivni smo predvsem na področju donacij pomoči potrebnim. Honorarje, ki jih bi sicer namenili predavateljem na naših dogodkih tako doniramo v humanitarne namene. Prav tako delamo veliko na osveščenosti sodelavcev, da je veliko ljudi, ki potrebuje našo pomoč. Planiranih imamo več aktivnosti, ki spodbujajo družbeno odgovornost med zaposlenimi. Med prvimi aktivnostmi je to, da bodo naši telesales oddelki en dan pridobivali donatorska sredstva za pomoč potrebnim posameznikom. Tistim, ki jim bomo namenili en delovni dan, bomo skupaj izbrali. Druga družbeno odgovorna aktivnost, ki je planirana, se navezuje na otroke iz socialno šibkih družin ali ki te sploh nimajo. Njim bomo namenili en dan tako, da jim bomo donirala sredstva (budget) namenjena sicer za teambuilding za zaposlene. Plan namreč je, da teambuilding naredimo skupaj s temi otroki. Z njimi bomo pripravili ustvarjalne delavnice, piknik in na koncu jih bomo razveselili z igračami (knjigami), ki smo jih skupaj z našimi otroci donirali starši.

Ali prakse uvajate v skladu s priporočili svoje „mame“ ali ste uvedli povsem lokalne prakse?
Vsaka država v skupini deluje lokalno, prilagojeno na lokalni trg, zato imamo odprte možnosti, da se sami odločamo kakšne aktivnosti bomo izvajali. Te aktivnosti pa odražajo vrednote in smernice skupine. Bisnode Slovenija, tako ne le sledi smernicam »mame«, ampak pomembno prispeva in velikokrat s svojo inovativnostjo tudi daje zgled celotni Bisnode skupini.