Nesoglasja med investitorjem in izvajalcem so zaostrili neplačani računi za dodatna dela in dela, povezana z domnevno povečano velikostjo vrtca, ki jih na občini še vedno ne priznajo, saj so z Jelovico sklenili pogodbo na ključ za znan obseg del in velikost vrtca. Kljub temu pa je župan Tone Peršak pripravil seznam nekaterih možnih dodatnih del, ki bi jih morda vendarle lahko še plačali, a bodo o tem odločali svetniki na seji konec meseca.

Projekt gradnje novega vrtca za 185 otrok je razdeljen na tri etape. Prvi dve obsegata gradnjo novega objekta in ureditev dela zunanje okolice, kar bo omogočilo skorajšnjo selitev otrok iz starega objekta. Slednjega bodo porušili v sklopu tretje etape gradnje, ko bodo dokončali tudi ureditev okolice. Peršak napoveduje, da bi se lahko otroci v novi objekt preselili v mesecu ali dveh, če seveda ne bo novih zapletov. V Jelovici namreč še vedno vztrajajo, da so bili ob prevzemu del od prejšnjega izvajalca Tehnik iz Škofje Loke zavedeni in zaradi domnevno večjega obsega del in velikosti vrtca zahtevajo dodatnih 450.000 evrov. Na občini njihovo zahtevo ocenjujejo kot neutemeljeno in nesmiselno, saj so v projektu sodelovali od začetka.

Pogodbena vrednost projekta znaša 1,691.000 evrov brez DDV. Čeprav ta vključuje vsa dela, so na občini lani decembra podpisali že tretji aneks in jim priznali za 62.500 evrov dodatnih del in pristali na racionalizacije, ki so stroške znižale še za 146.000 evrov. Iz Jelovice so jim marca kljub temu poslali seznam dodatnih del za 293.961 evrov, na seznamu pa je bila znova vrsta del in naprav, ki so zahtevane v projektu, pojasnjujejo na občini. Dodajajo, da zaradi tega večine niso mogli upoštevati, o nekaterih pa bodo razpravljali na že omenjeni seji občinskega sveta.

Pri tem ne manjka novih težav, saj na občini po Peršakovih besedah še niso dobili računov ali vsaj predračunov za plačilo opravljenih del. "Zato smo zahtevali, da nam Jelovica, preden občinski svet kar koli sprejme, posreduje nesporne dokumente, iz katerih bo jasno razvidno, kolikšna je dejanska cena posameznega dela ali naprave, ki sodi, če sodi, med dodatna dela, potrebna za funkcioniranje objekta," je še pojasnil župan.