Ustanovitev Papirnice Vevče je bila eden od mejnikov industrijske revolucije na slovenskih tleh, zelo dobro pa se je razvijala med drugo svetovno vojno. Vpeta v družbeno okolje je vevška papirnica zaposlenim omogočala lastno ambulanto in varstvo za otroke, v njej so zasnovali Srednjo šolo tiska in papirja ter kasneje Inštitut za celulozo in papir, med drugim pa so v Vevčah zgradili celo bazen. Pod njenim okriljem je nastalo eno prvih gasilskih društev, ki bo prihodnje leto praznovalo 135 let, prav tako je iz vrst njenih delavcev pred 112 leti nastal Papirniški pihalni orkester.

Zaradi nerazumnega zaposlovanja in nizke produktivnosti se je podjetje konec osemdesetih znašlo pred stečajem, kar pa je privedlo do vstopa avstrijskega podjetja Brigl&Bergmeister, ki je leta 2004 postalo tudi stoodstotni lastnik. Število zaposlenih se je z leti nekoliko znižalo zaradi modernizacije in trenutno znaša 273 delavcev. Na leto proizvedejo 90.000 ton etiket in gibke embalaže, od tega 90 odstotkov izvozijo v tujino. Trenutno se kot vse gospodarstvo borijo ostati konkurenčni, kar pa je težko zaradi visokih cen celuloze in plina. Za zdaj jim uspeva, lansko leto so zaključili z dobičkom in upajo, da bodo uspešni tudi letos.