Tokratna sezona Zaposlitvenih torkov je druga zapored, prva je potekala med lanskim oktobrom in decembrom. Dogodki so naleteli na odličen odziv mladih in delodajalcev. Kar dve organizaciji, Zavod Inepa in CeGD, sta izmed udeležencev Zaposlitvenih torkov izbrali kandidatki za prakso, ki v omenjenih organizacijah že pridobivata pomembne delovne izkušnje.

Aljaž Gaber, minister za študijsko problematiko ŠOU v Ljubljani, je povedal, da tudi v tej sezoni cilj ostaja isti: povezati mlade in delodajalce, s čimer jim želijo približati posamezne delovne procese in okolja, na podlagi česar si lahko ustvarijo bolj konkretno sliko o tem, kaj predstavlja neko delovno mesto v neki ustanovi.

Mlade je tudi tokrat navdušil inovativen pristop k boljši zaposljivosti. Projekt Zaposlitveni torek, ki je nastal na podlagi dobre prakse že uveljavljenega projekta Zavoda Nefiks, Podjetnega petka, mladim omogoča večje povezovanje z delodajalci.

Zavod Študentska svetovalnica načeloma ne zaposluje veliko, vendar poskrbi, da mladi, ki delajo pri njih, pridobijo neprecenljiva znanja in izkušnje. Eno je gotovo - delujejo po načelu mladi mladim, kar svežim iskalcem zaposlitve daje upanje. Direktorica Zavoda Študentska svetovalnica, Sanja Leban: »Kakorkoli obračamo – delo ob študiju pomeni izkušnje, izkušnje pa pomenijo prednost pri iskanju zaposlitve. Eno od osnovnih poslanstev našega zavoda je študentom zagotoviti možnost pridobivanja delovnih izkušenj in navad v povezavi s študijsko smerjo, na kateri se izobražujejo. Zgodbe bivših sodelavcev nam dokazujejo, da delo v Svetovalnici olajša pot do kasnejše zaposlitve.«

Tako mladi na prvem Zaposlitvenem torku v novi sezoni niso spoznali le, kako napisati prošnjo za zaposlitev in kako potekajo delovni procesi v Zavodu Študentska svetovalnica, temveč predvsem, da je nujno, da so že med študijem aktivni, da pridobivajo znanja, ki jih lahko dobijo samo iz prakse. Za boljšo zaposljivost ob vstopu na trg dela je pomembno, da že med študijem izbirajo tista delovna mesta, kjer jim delodajalci omogočajo pridobivanje prenosljivih kompetenc, ki jih nato s pridom izkoristijo, ko iščejo redno zaposlitev. Projekt Zaposlitveni torek mlade namreč spodbuja tudi k mreženju, še preden začnejo iskati prvo zaposlitev.