Da bi našo farmacevtsko družbo čakali dobička željni vlagatelji na Poljskem, je še manj verjetno. Morda se bo s časom prepoznavnost povečala in jo bodo vlagatelji le uvrstili v košarico svojih borznih nakupov, a za zdaj še nič ne kaže na to. Prvi in zadnji posli so bili do zdaj sklenjeni z delnico le na prvi dan vzporedne kotacije minulo sredo, promet pa je znašal borih 131 delnic. Spomnimo se, kako je bilo z delnico družbe BTC ali SKB banke, ki sta kotirali na londonski in frankfurtski borzi. Še posebno nelikvidna je bila delnica BTC (GDR-potrdilo), ki jo je družba nato v letu 2001 iz kotacije umaknila, saj z njo ni dosegala pričakovanih rezultatov. Z GDR-potrdilom se v letih med 1997 in 2011 tretjino časa sploh ni trgovalo. Problem v kotaciji obeh družb v tujini je bil tudi ta, da se je likvidnost tako delnice BTC kot SKB posledično znižala tudi na naši borzi.

Na Ljubljanski borzi pa je Krka še vedno paradni konj. Kljub umiku družbe Krka iz nakupov lastnih delnic se tečaj še vedno drži v povprečju pri 50 evrih, promet na borzi pa ostaja na zmernih nivojih. Brez našega farmacevta, ki običajno ustvari od polovice do dveh tretjin skupnega prometa, bi bile številke dokaj klavrne.

Ne glede na višino in število poslov, ki ne dosegajo ravno pohvalnih vrednosti, je bila uspešnica minulega tedna vsekakor delnica Gorenja. Pridobila je kar 7,3 odstotka vrednosti, promet pa se je v vsem tednu približal le 100.000 evrom. Precej na boljšem po prometu, a še vedno zanemarljivo nizko v primerjavi z delnico Krke je bila delnica Petrola. Njen promet je izvzemajoč posel v svežnju v višini 1,9 milijona evrov znašal 940.000 evrov, tako da se je tečaj s skoraj 7-odstotno tedensko rastjo že približal 200 evrom. Rast tečaja delnice so najverjetneje spodbudili letni rezultati družbe, ki so bili glede na leto 2010 precej boljši. Čisti prihodki iz prodaje so bili 17 odstotkov višji, poslovni izid iz poslovanja 29 odstotkov višji, medtem ko je znašal čisti dobiček 52,3 milijona evrov, kar pomeni 48-odstotno povečanje v primerjavi z letom prej. Kljub dobrim rezultatom pa finančni kazalci trgovca z naftnimi derivati ne kažejo kot pretirano poceni v primerjavi z njegovimi konkurenti. Kazalec P/E, ki znaša primerjano za nekaj naftnih družb (BP, RDS, Total, Exxon, OMV…) v povprečju 9,38, znaša za Petrol kar 11,21. Podobno je s kazalcem EV/EBITDA, kjer je razlika med Petrolovim 7,93 in povprečjem konkurentov 4,54 še bolj očitna.

Vendar pa, roko na srce, treba je priznati, da je bila naša borza vedno neka oaza v puščavi in so se delnice prodajale kljub visokim vrednotenjem po zelo visokih tečajih. Glede na to, da že od začetka krize v tej oazi vlada suša, bomo v prihodnje najverjetneje ponovno priče ponovitvam zgodovine.

Prispevek izraža trenutno stališče avtorice in ne nujno tudi družbe, v kateri je zaposlena. Prispevek ne predstavlja priporočila za nakup ali prodajo finančnih instrumentov. Abanka Vipa in z njo povezane osebe so lahko lastnice omenjenih delnic.