S podpisom dogovora s ParliamentWatch bo Studio Moderna prispeval k večji transparentnosti delovanja slovenskih politikov po načelu vključevanja državljanov. Sloveniji bodo zagotovili posebno spletno platformo, preko katere bodo lahko državljani zastavljali vprašanja politikom, s tem pa povečali odprtost dialoga med državljani in politiki. Na konferenci je nastopilo 16 poslovnežev, filantropov, socialnih podjetnikov in vodij javnih institucij iz Vzhodne Evrope, približno 100 sodelujočih pa je z razpravo poskušalo spodbuditi razvoj širše evropske mreže za korporativno družbeno odgovornost in filantropijo.

Namen dogodka je utrditi prepoznavnost omenjene evropske mreže, zasnovati konkretne projekte, s katerimi bodo podjetja ter posamezniki dosegli pozitivne spremembe v družbi, in osveščati javnost o pomenu družbene odgovornosti ter filantropije. Zbrane je ob začetku nagovoril glavni organizator konference Sandi Češko, ustanovitelj in direktor Studia Moderne, ki je poudaril: »Pomembno je, da smo osebno vpleteni v aktivnosti na poti k spremembam. Če vsak naredi majhen korak, bo kmalu viden velik napredek. Naš cilj je oblikovati trdno mrežo zavzetih posameznikov in organizacij, ki bodo skozi lastne projekte prispevali k reševanju družbenih izzivov in konkretnim pozitivnim spremembam v ožjem in širšem okolju.«

Dogodek je potekal ob podpori organizacije Clinton Global Initiative »Moramo se zavedati, da je večina rešitev že na pladnju - na nas pa je, ali jih bomo znali izkoristiti. Če nam to uspe, bomo ustvarili nove poslovne priložnosti, delovna mesta in prav tako pomembno - prispevali k ohranitvi okolja, kjer stanje že dolgo ni več rožnato. Ne moremo čakati na državne ali celo svetovne dogovore, rešitve lahko že izvajamo po načelu od spodaj navzgor,« je poudaril osrednji govorec na temo pomena t.i. zelene ekonomije in izzivih, ki so pred družbo, Claude Béglé, ambasador neprofitne organizacije R20 Regions of Climate Action (Švica), ki jo je zasnoval bivši guverner Kalifornije, Arnold Schwarzenegger.

Gostje so prisluhnili dobrim praksam s področja ustvarjanja in iskanja delovnih mest, idejam za popravljanje do zdaj povzročene okoljske škode med intenzivnim razvojem industrije, predlogom za spodbujanje mladih talentov in za doseganje boljše povezanosti, sodelovanja in produktivnosti prek športa. Ana Koeshall, direktorica Fundacije Ana in Vlade Divac (Srbija), je navzočim na podlagi delovanja njihove institucije predstavila ustvarjalne strategije za kreiranje novih delovnih mest. »S pomočjo posebej zasnovanih programov in treningov smo socialno izključenim zagotovili pomoč pri razvoju dohodkovno usmerjenih aktivnosti, s čimer tudi višamo standard življenja v naši regiji.«

Za zanimivo predstavitev je poskrbel Jan Lübbering, vodja novih poslovnih priložnosti na Streetfootballworld (Nemčija), ki je govoril o doseganju družbenih sprememb prek športa: »Mi smo iskali nekaj, kar vsebuje strast, množice in manj pomembno vlogo jezika. Ugotovili smo, da lahko nogomet uporabimo kot orodje za doseganje družbenih sprememb. Kje drugje si denimo lahko predstavljate izraelsko-palestinsko ekipo? Do 2015 želimo letno delati z 2 milijonoma mladimi in jim pomagati. V naši ekipi vsakemu pripada vloga igralca.«

Govorci na temo spodbujanja mladih talentov so si bili enotni, da je treba mladino vključiti v reševanje globalnih izzivov. Izvršni direktor mednarodnega izobraževalnega programa UWC International (Velika Britanija) Keith Clark je izpostavil: »Izobraževanje mladih ni naš končni cilj. Končni cilj je, da ti mladi s svojo predanostjo trajnostnemu razvoju nato prispevajo k pozitivnim družbenim spremembam.« Gostiteljica konference prof. dr. Danica Purg, dekanja in direktorica IEDC – Poslovne šole Bled, je poudarila, »da IEDC že od svojega začetka pripisuje velik pomen družbenim in okoljskim vprašanjem. Etika, odgovorno vodenje ter trajnostni razvoj so pomembni sestavni deli izobraževanj, šola pa obenem z zanimanjem podpira pobudo Studia Moderna ter skupaj s partnerji sodeluje pri ustanavljanju vseevropske mreže za korporativno družbeno odgovornost.«

Drugi del konference je minil v duhu socialnega podjetništva. Udeleženci so prisluhnili razpravi o primerih dobre prakse s področja družbene odgovornosti, njihovem vplivu na industrijo, najbolj vplivnih programih in možnostih za prenos teh praks tudi v slovenska podjetja. Izvršni direktor organizacije Impact Economy SA Maximilian Martin pravi: »V času padca stopnje blaginje je vzpon socialnega podjetništva vse hitrejši, s tem pa se veča tudi pomen družbene odgovornosti. Gospodarski strokovnjaki verjamejo, da bodo socialna podjetja postala zelo pomembna, saj predstavljajo podlago za ustanavljanje delovnih mest in vključevanje izključenega prebivalstva. Čas je, da se tega lotimo vsi in se pripravimo na prihodnost.«

Glede vloge podjetij v povezavi s ključnimi izzivi regije je pred zaključkom dogodka svoje mnenje podal tudi častni govornik, predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk. V svojem govoru je izpostavil potrebo po medsebojnem povezovanju in izmenjavi izkušenj na ravni regije Vzhodne Evrope. Posebej je poudaril pomen povezovanja regijske perspektive z naprednimi iniciativami s področja trajnostnega razvoja. Kot odgovor na naslov svojega govora »Kako vliti energijo gospodarstvu?« je izpostavil tri dejavnike: trenutne makroekonomske in mednarodne dejavnike, odgovorni management in inovacije, slednje predvsem na področju okoljevarstva, družbenih storitev in humanitarnih aktivnosti.