Center ob Savi je sicer na območju, ki je bilo nekoč zanemarjeno, je povedal vodja občinskega oddelka za šport Marko Kolenc. Ravno zato, ker se to do nedavnega neprivlačno območje zdaj spreminja v prostor za druženje, rekreacijo in tudi izobraževanje, je za mestno občino ta projekt izjemnega pomena. Center poleg kolesarske poti in pešpoti ter konjeniške poti v dolžini približno 1200 metrov obsega še veliko otroško igrišče z igrali, malo živalsko farmo, konjeniške ograde, manežo in prostore za piknike. Ti so na enem mestu, vsak prostor za piknik pa je opremljen s prostorom za kurišče in dvema mizama s klopmi ter košem za smeti. Zakaj so prostori za piknik ograjeni in za zdaj še zaklenjeni, nam na mestni občini niso pojasnili.

Več konkretnih podatkov o samem centru izobraževanja na mestni občini nismo dobili, je pa v izvedbenem načrtu Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije navedeno, da bo v centru posebna pozornost namenjena otroškim obiskovalcem. Rekreativni in izobraževalni del za otroke naj bi bil umeščen v bližino konjeniškega centra. Mentorji iz konjeniškega centra bodo otrokom omogočili spoznavanje s konji in drugimi živalmi iz živalske farme, jih učili o vzgoji in reji ter o zdravem in naravnem načinu življenja. Celoten projekt, ki je ocenjen na nekaj manj kot milijon evrov, bo poleg mestne občine sofinanciral tudi Evropski sklad za regionalni razvoj.

Projekt ureditve območij ob Savi pa se po napovedih Kolenca ne bo ustavil na Tomačevem. V mestu si bodo prizadevali, da bi k urejevanju nabrežij Save pritegnili še preostale občine ob reki, in sicer od izvira pa vse do državne meje. Skladno s to vizijo bi vse občine ob poti Save do slovensko-hrvaške meje povezovala skupna kolesarska pot oziroma pešpot. Toda ambicije so še večje. Kolenc je pojasnil, da bi po vzoru poti ob Dravi uredili kolesarsko pot in pešpot od izvira Save v Sloveniji do njenega izliva v Beogradu. Tako bi nastala mednarodna pot, ki bi povezovala države, ki si delijo Savo.