Povprečna mesečna bruto plača je februarja znašala 1523,11 evra, kar je 0,4 odstotka manj kot mesec prej in dva odstotka več kot februarja lani.

Cene življenjskih potrebščin so se februarja v povprečju zvišale za 0,6 odstotka, zato se je povprečna mesečna bruto plača glede na prejšnji mesec realno znižala za odstotek, v letni primerjavi pa je bila realno nižja za 0,9 odstotka. Povprečna mesečna neto plača se je medtem v primerjavi z januarjem realno znižala za 1,1 odstotka.

Povprečna mesečna bruto plača se je v mesečni primerjavi februarja znižala v večini področij dejavnosti, najopazneje v področjih dejavnosti promet in skladiščenje (za 4,1 odstotka) in gostinstvo (za 3,1 odstotka). Zvišanje pa je bilo najopaznejše v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 2,7 odstotka) in v predelovalnih dejavnostih (za 1,9 odstotka).

Med 12 statističnimi regijami je bila povprečna mesečna bruto plača za februar višja od slovenskega povprečja le v eni, nižja od tega povprečja v enajstih. Najvišjo povprečno mesečno bruto plačo so imeli v osrednjeslovenski statistični regiji, znašala je 1727,83 evra, najnižjo pa v pomurski regiji, in sicer je znašala 1317,26 evra.