Dogodka, ki ga organizira Studio Moderna v sodelovanju s svetovalnim podjetjem Impact Economy in ob podpori partnerskih podjetij, se udeležuje okoli sto poslovnih voditeljev in managerjev, filantropov, socialnih podjetnikov in vodij uveljavljenih institucij.

Udeleženci razpravljajo o pomenu družbene odgovornosti in filantropije pri spodbujanju inovativnosti in trajnostnega razvoja in o tem, kako lahko aktivno prispevajo k doseganju ciljev evropskega gibanja za družbeno odgovornost in filantropijo. Med temi cilji so širitev družbeno odgovornih projektov z lokalne na evropsko in globalno raven, spodbujanje mednarodnih partnerstev ter krepitev izmenjave dobrih praks in osveščenosti o prispevku Evrope k doseganju globalnih razvojnih ciljev.

Ključni vsebinski poudarek današnje konference je na socialnem podjetništvu in izobraževanju mladih, ki z inovativnimi idejami lahko pripomorejo k razvoju naprednih podjetniških idej.

Socialno podjetništvo v Sloveniji temelji na zaposlovanju težje zaposljivih oseb oz. brezposelnih mladih in opravljanju dejavnosti, kjer dobiček ni glavni cilj. V tujini pa je socialno podjetništvo predvsem podjetništvo, ki se osredotoča in vpliva na socialne, okoljske ali družbene izzive. Udeleženci konference bodo z izmenjavo dobrih praks iz tujine iskali načine za utrditev pomena tovrstnega podjetništva.

Udeležence konference sta uvodoma nagovorila ustanovitelj Studia Moderna Sandi Češko ter dekanja in direktorica IEDC-Poslovne šole Bled Danica Purg. Pred zaključkom srečanja bo svoja razmišljanja glede vloge podjetij v povezavi s ključnimi izzivi regije popoldne predstavil tudi predsednik republike Danilo Türk.

Med ključnimi govorci dogodka je bil tudi izvršni direktor neprofitne organizacije R20 Regions of Climate Action Christophe Nuttall, ki je predstavil priložnosti za podjetja v povezavi z zelenim gospodarstvom.

Na delavnicah pa bodo sodelujoči med drugim razpravljali o strategijah za ustvarjanje novih delovnih mest in zagotovitvi ekonomske neodvisnosti za socialno šibkejše. Na konferenci bodo zato strokovnjaki v okviru ene od delavnic razmišljali še o tem, kako mladim talentom s potencialnimi idejami zagotoviti možnost ustvarjanja ter razvoja.