V okviru projekta, ki se bo končal predvidoma konec leta 2015 in ki ga bo s šestimi milijoni evrov sofinancirala EU, bodo prenovili in nadgradili obstoječo čistilno napravo Idrija, rekonstruirali obstoječo kanalizacijo, v Idriji pa bodo dogradili tudi manjkajoči del v skupni dolžini osem kilometrov in pol. Z nadgradnjo kanalizacijskega sistema se bo povečalo število prebivalcev, ki bodo lahko priključeni na javni kanalizacijski sistem.

Na ministrstvu so povedali, da je večina potrebne dokumentacije za projekt že izdelana, prav tako so pridobljene služnostne pravice od zasebnih lastnikov zemljišč.