Grozljivo in katastrofalno

"To bi bilo grozljivo in katastrofalno. Brez državnega sofinanciranja se projekt sploh ne bo mogel začeti, saj občina nima denarja, da bi ga sama izpeljala." je zaprepadena Dragica Turjak, direktorica Mariborske knjižnice, ki še nima uradnih informacij o tem, kakšna usoda se obeta težko pričakovani 22,8 milijona evrov vredni naložbi.

Osrednja enota najbolj obiskane kulturne ustanove v severovzhodni Sloveniji že leta deluje v nevzdržnih prostorskih razmerah. Preselitev v novogradnjo so si obetali decembra letos, a je ta rok postal že zdavnaj nedosegljiv. Lani jeseni se je namreč izkazalo, da občina k vlogi za gradbeno dovoljenje ni priložila potrebnih soglasij k pogodbam o začasni služnosti z vsemi lastniki sosednjih parcel. Zatem je postopke zavlekel neki sosed, ki se ni strinjal s predvideno gradnjo, tako da je bila občina prisiljena spremeniti projekt in dopolniti vlogo za gradbeno dovoljenje.

V sklepu, ki ga je vlada sprejela januarja lani, je bil postavljen pogoj, da mora občina dobiti gradbeno dovoljenje do marca 2011, če hoče zaprositi za nakazilo 10 milijonov sofinancerskih evrov. Do takrat bi morala občina zagotoviti tudi primerljivo finančno soudeležbo. Županstvo Franca Kanglerja teh pogojev ni bilo sposobno izpolniti. V letošnjem proračunu so zagotovili pičlih 475.000 evrov, gradbeno dovoljenje pa je pridobilo zgolj za izvedbo prve faze, ne pa tudi za gradnjo objekta.

Superministrstvo ne ve, kaj bo

Iz ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport so prejšnji teden sporočili, da v predlogu rebalansa državnega proračuna ni več predvidenih sredstev za gradnjo knjižnice. Prosili smo za podrobnejša pojasnila. Po štirih dneh čakanja smo dočakali zgolj kratko sporočilo, v katerem so zapisali, da so jih prejšnji teden iz mariborske občine obvestili, da je mestni svet marca sprejel proračun, ki predvideva "določena" sredstva za zaprtje finančne konstrukcije. "Strokovne službe ministrstva morajo preveriti, ali so izpolnjeni vsi pogoji za zagotovitev sredstev s strani države," so nam še sporočili z ministrstva. Kot smo že omenili; občina je v letošnjem proračunu predvidela komaj dvoodstotno(!) finančno soudeležbo v investiciji, od države pa pričakuje, da ji bo letos nakazala štiri milijone evrov, v letu 2013 pa še šest milijonov evrov.

Med čakanjem na razplet postajajo prostorske razmere v knjižnici še bolj nevzdržne. Zato so se odločiti izpeljati krizni scenarij in bodo skušali pridobiti več prostora za knjižne police tako, da bodo svoje pisarne selili v prostore, ki jih je nekoč zasedalo lutkovno gledališče. "Mi bomo delali naprej, kolikor dolgo bomo zmogli, in bomo skušali gasiti požar na vseh koncih in krajih," opozarja Turjakova.