Ti so odločili, da mora odlagališče Globoko v Trebnjem prenehati obratovati že danes, Leskovec v Novem mestu mora upravljalec zapreti do 23. aprila, Dobravo v Ormožu pa do 15. maja letos. Upravitelja odlagališča Špaja dolina, Javno komunalno podjetje Grosuplje, so inšpektorji, ker ni prenehal obratovati 15. februarja 2009, doslej že trikrat kaznovali s po 10.000 evri kazni in bodo globljenje nadaljevali do zaprtja odlagališča. To je namreč največ, kar lahko storijo inšpektorji, pri čemer pa lahko višino vsakokratne kazni povečujejo vse tja do 100.000 evrov.

Če bi Arso odločal po novi uredbi, težav ne bi bilo

Kljub izrečenim kaznim v Grosuplju ne razmišljajo o zaprtju odlagališča, ampak pripravljajo novo vlogo za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja. Občine Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje so namreč v proračunih že zagotovile potrebna finančna sredstva za ureditev čiščenja izcednih vod ter obdelave mešanih komunalnih odpadkov pred odlaganjem, kot zahtevajo predpisi, so sporočili z grosupeljske občine. Novo vlogo za izdajo dovoljenja za odlagališče Stara Gora pripravlja tudi Komunala Nova Gorica, vložili pa so jo tudi že upravitelji odlagališč Globoko, Leskovec in Kovor.

S slednjim upravlja Komunala Tržič, njen direktor Sebastijan Zupanc pa je prepričan, da bodo tokrat okoljevarstveno dovoljenje dobili. Konec julija lani, samo nekaj dni za tem, ko je Agencija RS za okolje začela izdajati negativne odločbe odlagališčem, je namreč vlada omilila zahteve za dodatno obdelavo komunalnih odpadkov pred odlaganjem, zaradi katerih večina odlagališč ni dobila okoljevarstvenega dovoljenja. "Po novi uredbi bi dovoljenje zagotovo dobili, enako kot so ga dobili Mala Mežakla, RCERO Celje, Pragersko in Unično. Ker pa je agencija našo vlogo reševala po stari uredbi, imamo zdaj težave," je pojasnil Zupanc.

Lanskoletna negativna odločba Agencije RS za okolje za Kovor sicer še ni pravnomočna, ker je tržiška komunala na upravno sodišče zoper njo vložila tožbo. A če okoljevarstvenega dovoljenja za z novo vlogo ne bodo dobili še pred morebitno negativno odločitvijo upravnega sodišča, Zupanc že napoveduje, da bo njihova občina proti državi vložila odškodninsko tožbo za škodo, ki bo nastala v vmesnem času, ko Kovor ne bo imel veljavnega okoljevarstvenega dovoljenja.

Odlagališč ne nameravajo zapreti

"Zagotovo se bomo poenotili," se Zupančevi napovedi pridružuje Andrej Miška, direktor Komunale Nova Gorica, ki upravlja odlagališče Stara Gora in tudi čaka na končno odločitev upravnega sodišča ter pripravlja novo vlogo za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja. "Vsi argumenti so na strani lokalnih skupnosti, saj deponije niso bile obravnavane enakopravno, ampak so nekatere dobile okoljevarstveno dovoljenje po novi uredbi, druge pa možnosti presoje po novi uredbi sploh niso imele, čeprav je bila uredba pripravljena zato, da reši vse deponije, ne le štirih," je ob tem pojasnil Zupanc.

"Mi odlagališča Dobrava ne bomo zaprli, ne vem pa, kaj bosta naredila Agencija RS za okolje in pristojno ministrstvo. Želimo si, da bi svojo odločitev spremenila," pa je dejala direktorica Komunalnega podjetja Ormož Pavla Majcen.

Na razum resornega ministrstva in spremembo uredbe, ki dovoljuje različne razlage, med drugim tisto, ki jo je ubrala Agencija RS za okolje, upa tudi direktor Javnih služb Ptuj Alen Hodnik. S tem bi namreč odlagališče Gajke, za katero zavrnilna odločba še ni pravnomočna, lahko pridobilo okoljevarstveno dovoljenje in še naprej zagotavljalo prostor za odpadke občin Spodnjega Podravja, meni Hodnik. Za vmesni čas so že uredili plato za začasno skladiščenje komunalnih odpadkov.

A za uresničitev želja obeh direktorjev ni veliko možnosti. Tako na nekdanjem ministrstvu za okolje in prostor pod vodstvom Roka Žarnića kot na reorganiziranem ministrstvu za kmetijstvo in okolje pod vodstvom Franca Bogoviča so reševanje problematike odlagališč prepustili občinam. Bojan Dejak, takratni generalni direktor direktorata za javne službe in investicije na okoljskem ministrstvu, je v začetku letošnjega leta zatrdil, da odlagalnega prostora v državi ne bo zmanjkalo. Občine, ki odpadke odlagajo na odlagališčih brez okoljevarstvenega dovoljenja, naj bi po njegovih besedah imele možnost odlaganja na drugih odlagališčih po državi.

Vendar so pravni postopki za spremembo lokacije odlaganja tako zapleteni, da Miška druge možnosti, kot je odlaganje na dosedanjem odlagališču Stara Gora, ne vidi. Zato bo njihova komunala uporabljala to odlagališče tudi, če ne bo imelo okoljevarstvenega dovoljenja, in hkrati plačevala kazni okoljskega inšpektorata. Če se bo uresničila Zupančeva napoved, pa bodo nato z odškodninsko tožbo od države zahtevali povračilo teh dodatnih stroškov.