Država z nekontroliranimi transferji javnih sredstev in slabim nadzorom spodbuja, da se romska populacija ne integrira tako, kot bi se lahko, pravijo župani. "Od pristojnih pričakujemo, da tej problematiki posvetijo več pozornosti, časa in sredstev. Vzpostaviti je treba več reda, doseči večje vključevanje otrok v osnovne in srednje šole ter izenačiti pravice in dolžnosti vseh," pojasnjuje kočevski župan Vladimir Prebilič.

Kočevci, med katerimi živi okoli 530 Romov, od najvišjih instanc pričakujejo pomoč pri legalizaciji in komunalnem urejanju romskih naselij ter pri iskanju nove lokacije za prebivalce nelegalnih naselij Trata in Mestni log. Nekateri posamezniki so vloge za pomoč pri nakupu nepremičnin sicer že vložili, preostali Romi pa se bodo preselili, ko bo nova lokacija komunalno urejena. A kje naj bi ta bila, še ni znano. Novo lokacijo bodo morali za Rome, ki živijo v nelegalnem naselju Goriča vas, poiskati tudi na Ribniškem, kjer biva 150 Romov. "Že pred leti je bilo dogovorjeno, da se ti Romi preselijo v Lepovče, vendar zaradi nesoglasij med njimi do tega ni prišlo," trdi ribniški župan Jože Levstek, ki med tamkajšnjo populacijo izpostavlja problem visoke brezposelnosti, konfliktnost z okolji, v katerih živijo, in različne prekrške. Tudi v Grosupljem, kjer biva okoli 200 Romov, upajo, da jim bo s pomočjo države uspelo hitreje reševati vso problematiko. "Menimo, da bi morala država zagotoviti sredstva za financiranje ureditve lastništev zemljišč, za legalizacijo oziroma gradnjo stanovanjskih objektov ter komunalno opremljanje," je prepričan tamkajšnji župan Peter Verlič.

O dokončni obliki poziva bodo župani razpravljali na naslednjem srečanju županov občin ob razvojni osi 3A, Kočevcem, Ribničanom in Grosupeljčanom pa naj bi se v skupnem nastopu pridružili še Belokranjci.