Nadlegovanje na delovnem mestu ni nov pojav, zagotovo pa se mu v zadnjem časi posveča bistveno več pozornosti. T.i. mobbing se lahko odraža na več načinov in ima lahko več oblik pojavnosti. Lahko je vezan na fizično ali psihično nasilje, diskriminacijo ali pa druge oblike ravnanj. Posledice mobbinga se ne odražajo le pri posameznikih ampak vplivajo tudi na širše delovno okolje in posledično na uspešnost delovanja družbe. Pomembno je prepoznati, predvideti nedopustne vedenjske vzorce oziroma ravnanja ter poskrbeti za preventivne ukrepe, hkrati pa poskrbeti za pravilno ravnanja, če do kršitev vseeno pride.

Cilj izobraževanja je zato usposobiti udeležence za prepoznavanje nedopustnega ravnanja, oblikovanje sistemov spremljanja in preprečevanja nedopustnih oblik ravnanja ter izvedba potrebnih pravnih in nepravnih postopkov v primeru, da do nedopustnih oblik ravnanja vseeno pride.