Z delnicami Krke se je v Varšavi začelo trgovati danes, še naprej pa delnice kotirajo tudi na Ljubljanski borzi.

Predsednik uprave in generalni direktor Krke Jože Colarič ocenjuje, da bo za izboljšanje likvidnosti trgovanja morda potreben čas, verjame pa, da bo kotacija na Varšavski borzi povečala bazo delničarjev družbe in izboljšala njeno prožnost na kapitalskih trgih.

Družba lahko za podporo likvidnosti trgovanja na Varšavski borzi uporabi 2.080.134 lastnih delnic, kar je skoraj 5,9 odstotka obstoječega osnovnega kapitala.