Gre za 345.000 evrov vreden projekt, s katerim se je ljubljanska mestna občina lani prijavila na javni razpis gospodarskega ministrstva, saj stara in dotrajana javna razsvetljava na tem delu Celovške ceste ne izpolnjuje tehničnih zahtev in porablja preveč energije. Ker svetilke niso več skladne z zakonodajo, jih bodo pri prenovi zamenjali s sodobnimi svetilkami z ravnim steklom, ki svetijo izključno navzdol in zmanjšujejo svetlobno onesnaževanje. Pomembna novost bo tudi daljinsko vodeno reguliranje svetlobnega toka v svetilkah, tako da se bo prilagajal prometu in vremenskim razmeram. Tretjino vrednosti projekta bodo financirali iz evropskih kohezijskih skladov.