Rejci so ključni pri ohranjanju pase domačih živali, poudarjajo na Kmetijskem inštitutu Slovenije. Njihove ocene kažejo, da se pri razširjenih tradicionalnih pasmah, ki niso deležne posebnega varstvenega režima, stanje slabša.

Po besedah Tomaža Perparja z inštituta se stanje ne izboljšuje. "Problem ogroženosti avtohtonih pasem je kar precejšen in gre za velik pritisk tujerodnih pasem, čisto zaradi ekonomske situacije," je dejal.

Cikasto govedo

Za cikasto govedo in krškopoljske prašiče je Perpar ocenil, da gredo v zadnjih letih številke nekoliko na boljše.

''Cika''. (Wikipedia)

Zaradi velike konkurenčnosti na vse bolj odprtem trgu živinorejskih proizvodov postaja reja avtohtonih in tradicionalnih pasem goved, prašičev in perutnine vse manj zanimiva. Dodaten pritisk na te pasme povzroča globalizacija na področju selekcije komercialno najbolj zanimivih pasem.

Med avtohtone slovenske pasme spadajo lipicanski konj, slovenski hladnokrvni konj, posavski konj, cikasto govedo, krškopoljski prašič, jezersko-solčavska ovca, belokranjska pramenka, istrska pramenka, bovška ovca, drežniška koza, štajerska kokoš, kranjska čebela in pes kraševec.

Kraševec kritično ogrožen

Po oceni ogroženosti pasem, ki so povzete po genski banki, je kritično ogrožen kraševec. Z oceno ogroženosti kraševca (leta 2010 je bilo 163 čistopasemskih živali) in štajerske kokoši (leta 2010 je bilo 1800 čistopasemskih živali) se Perpar osebno ne strinja.

Štajerska kokoš. (foto: Splet)

"Rejci bistveno hitreje opustijo rejo kokoši kot rejo psa. Strinjam se, da je kraševec ogrožen, vendar v primerjavi z drugimi pasmami ne bi dal oceno največje ogroženosti," je še dodal.

Z večjo intenzivnostjo kmetovanja se zmanjšuje tudi pridelava tradicionalnih in starih sort ter vrst kmetijskih rastlin. Razlog za to je v uporabi manjšega števila modernih sort namenjeni intenzivni kmetijski pridelavi, ki pa v večini primerov izhajajo iz istega vira in s tem omejujejo gensko raznolikost.

Na seznamu avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin je bilo lani vpisanih 30 sort poljščin.