"Enoten cilj urbanih sprehodov je promocija hodljivosti mest oziroma njihove prijaznosti do pešcev," je ob tem povedal direktor inštituta Marko Peterlin.

Hoja po mestih je namreč, kot je dejal Peterlin, poleg pozitivnih učinkov za zdravje spodbudna tudi za razvoj lokalnega gospodarstva - več kot je pešcev, več bo tudi različnih lokalov in trgovin, ki jih bodo vabile. Obenem se poskuša v okviru sprehoda Jane's Walk aktivirati tudi lokalne skupnosti, ki imajo možnost opaziti in s tem spodbujati izboljšave v njihovih soseskah. S tem nadaljujejo tradicijo aktivistke Jane Jacobs, ki se je v devetdesetih letih zavzemala za izboljšanje pogojev za pešce v mestih.

Tako so tudi v naši prestolnici na lanskoletnih sprehodih ugotavljali, kje so možnosti za izboljšave, in jih zbrali v zborniku, ki je dostopen na spletni strani inštituta. Med drugim so se obregnili ob prenovljeno ploščad v soseski Tabor, ki je večino časa prazna in tako prebivalcem ne ponuja veliko, ter zanemarjene travnike in osiromašena igrišča v blokovskem naselju ob Šišenski cesti.