Prvoobtožena sta v policijsko zanko padla 6. oktobra lani, ko je tajni policijski sodelavec, gradbenik Iztok Bence iz Boštanja pri Sevnici, Krautblatovi izročil drugo polovico zneska 5000 evrov, kolikor mu jih je zaračunala za ureditev težav z inšpektorjem Golobom. Ta mu je zaradi neke črne gradnje namreč zagrozil s kaznijo 66.000 evrov, brežiška projektantka, s katero ga je seznanil Tušar, pa mu je dejala, da zadevo lahko uredi tako, da mu kazni ne bo treba plačati. Usluga je imela svojo ceno - 5000 evrov. Prvi obrok v višini 2500 evrov je Bence Brežičanki izročil avgusta, pred izplačilom drugega obroka pa je po lastni izjavi posumil, da gre za poskus korupcije, in je zadevo prijavil policiji. Kriminalisti so Benceta pred predajo drugega obroka ozvočili, bankovce pa kot dokazni material fotokopirali. Ker so tako označene bankovce 6. oktobra našli tako pri Golobu kot pri Krautblatovi, jim ni preostalo drugega, kot da oba ovadijo zaradi kaznivega dejanja prejemanja podkupnine.

Med razpravo pred senatom krškega okrožnega sodišča sta Golob in Krautblatova obtožbo v celoti zanikala. Inšpektor Golob, ki je bil pri posavskih graditeljih zaradi svoje trdosrčnosti in doslednosti pri postopkih v zvezi s črnimi gradnjami na slabem glasu, se je zagovarjal, da ni prejel nobene podkupnine, temveč da mu je bila soobtožena dolžna 2500 evrov, ki ji jih je posodil junija. Enako je v svojem zagovoru povedala Krautblatova, ki je dejala, da je Bencetu 5000 evrov zaračunala za urejanje gradbene dokumentacije, kakršna je v primerih gradnje brez ustreznih dovoljenj pač nujna, in da s kakršnim koli podkupovanjem nima nič.

Njuna zagovora nista prepričala predsednice senata Maje Baškovič in obeh porotnikov, izrek zaporne kazni pa je glede trajanja kljub temu nekoliko nižji, kot je predlagal državni tožilec Robert Renier. Pritožbo na izrek so napovedali tako vsi trije zagovorniki obtoženih kot tožilec.