Sicer pa je bil Bisnode Slovenija prepoznan za najbolj uspešno podjetje v skupini Bisnode AB v letu 2011, povprečna dodana vrednost na zaposlenega zadnjih treh let pa je dobrih 82 tisoč evrov in tako za dobrih 26 tisoč evrov višja od povprečja v panogi. Kulturni element, ki ga v podjetju Bosnode poskušajo prenašati na mlajše sodelavke, je, naj poskušajo ohraniti svoj ženski slog in specifičnost, četudi so na vodstvenih položajih. S tem namenom so organizirale serijo dogodkov, ki so jo naslovile Visoke petke. Z njimi skušajo vzpostaviti vez med energičnimi poslovnimi ženskami in s tem v ospredje postaviti nov model poslovnega obnašanja in novih virov za upravljanje "orodij".

Podjetje Bisnode raste hitro, v letu 2010 se je uvrstilo celo na 361. mesto med najhitreje rastočimi podjetji v Sloveniji. Na vprašanje, kaj je najbolj pomembno za takšno rast, direktorica Maria Anselmi odgovarja: "K rasti je prispeval konsistenten poslovni model, ki zajema natančno segmentacijo trga, specifične produkte, ki zadovoljujejo potrebe vsakega izmed segmentov, nadgradnjo obstoječih strank z modularno ponudbo produktov, izobraževanje strank in inovativnost. Strankam želimo ponuditi najboljše rešitve za poslovne analize in jim biti v podporo pri sprejemanju poslovnih odločitev." 

Na vodstvenih položajih je v podjetju kar 67 odstotkov žensk. Kaj je pripeljalo do tega - načrtno delo na tem, da je več žensk, ali ste pač v postopku postavljanja ljudi na ključna mesta presodili, da so izbrani ljudje (izmed katerih pač prevladujejo ženske) primernejši za ta mesta?
V Bisnode ne gledamo na spol, ko se odločamo, kdo je primeren kandidat za katero pozicijo. Bolj so nam pomembne kompetence posamezne osebe, njegova strokovnost, predanost in pozitivna energija. Zgolj naključje je, da v podjetju prevladujejo ženske. Mogoče nas ravno ta ženska energija dela drugačne od drugih. Vsekakor cenimo in spoštujemo tudi moški del ekipe, ki predstavlja jang jingu in so pomemben del zmagovalne ekipe.

Evropska komisija si je za cilj postavila, da bo do leta 2015 v upravah podjetij 30 odstotkov žensk, do 2020 pa 40 odstotkov. Je to smiselno, je to uresničljivo? Vaš komentar na to? Ali res prihajamo v obdobje, ko bodo ženske pogosteje zasedale pomembna mesta?
Mislim, da so ti deleži previsoki, da bi jih lahko dosegli v naslednjih dveh letih. Evropske ženske imajo sicer možnost, da dosežejo najvišje vodstvene položaje, vendar na račun višje cene kot moški. Ob opredelitvi do fiksnih kvot zaznavam pri moških določen odpor, vendar tudi pri ženskah ne vidim zelo prepričljive podpore.
Še vedno se strinjam z dejstvom, da so lahko ženske pogon sprememb in najbolj verjetno je, da so lahko tudi v 'vojni talentov', ki poteka v večini modernega poslovanja, ženske tisti kapital, ki ga je potrebno izkoristiti najprej. Kot sem že omenila: ambicija, timsko delo, fleksibilnost, visoko organizacijski standardi – to je le nekaj od lastnosti, ki se v povprečju pojavljajo pri ženskih menedžerkah.

Povprečna dodana vrednost na zaposlenega zadnjih treh let je dobrih 82 tisoč evrov in je za dobrih 26.000 evrov višja od povprečja v panogi. Kako ste to dosegli?
Čisto preprosto. Na eni strani z dobrim poslovnim modelom, ki nam je pomagal zrasti za 7-x v 8-ih letih ter ekipa strokovnih, zavzetih, odprtih in energičnih ljudi, ki so omogočili, da poslovni model sploh lahko deluje tako dobro, kot deluje. Brez njih bi bil le ogrodje namenjeno samo sebi.

Podjetje redno spremlja zadovoljstvo in razvoj sodelavcev:  vsako leto sodelujejo v projektu Zlata Nit – izbor najboljših slovenskih zaposlovalcev, vključujejo se tudi v 'Bisnode Engagement survey', ki jih umešča med kot najboljše podjetje v Skupini Bisnode in je blizu rezultatom najboljših organizacij v Evropi Podjetje visoko pozornost namenja tudi merjenju zadovoljstva strank. Stopnja zadržanja strank ('retention rate') se giblje med 89 % in 93 % (glede na posamezne produkte), število strank pa so v nekaj letih povečali z 973 na 15.000. Kako torej dosegati, na kakšen način tako visoko vključenost zaposlenih?
Vsako leto merimo zavzetost naših zaposlenih in preučujemo področja, v katerih se lahko izboljšujemo z namenom, da dosežemo še višjo stopnjo zavzetosti. Glede tega planiramo določene aktivnosti in potem spremljamo njihovo učinkovitost.
V Bisnode se osredotočamo na štiri pomembne komponente: izobraževanje, ki prispeva k izboljševanju samozavesti in kompetenc posameznikov. Team buildingi preko piknikov, zabav, športnih dogodkov, ki povezuje ekipo v celoto. Vključevanje zaposlenih v razne interne ali eksterne aktivnosti, kot je na primer športno društvo, kar jih še dodatno motivira. Ter seveda dostopnost vodstva za predloge in ideje vseh zaposlenih. Vsak drugi petek v mesecu imam tako tudi t.i. 'zajtrk z Mario', kjer je vsakdo, ki želi z mano osebno govoriti, povabljen v mojo pisarno na kavo, rogljiček in pogovor.
Uvedli smo tudi nagrade za naj ideje leta, saj želimo s tem še dodatno pospešiti inovativnost našega podjetja.

Bisnode vseh pet let sodeluje v izboru Zlata nit. Zakaj je sodelovanje tako pomembno za podjetje in česa ste se v tem času prav s pomočjo Zlate niti naučili oziroma katere so ključne prednosti sodelovanja v Zlati niti po vašem mnenju?
V projektu Zlata nit sodelujemo na dva načina, z našimi podatki, ki soustvarjalcem projekta olajšajo nabor podjetji, ter kot eno od 101 podjetij, ki se uvrščajo med naj zaposlovalce. Projekt je še bolj pripomogel k zavedanju, kako pomembna je naša ekipa in nam dal smernice, kje smo ter kam želimo priti glede organizacijske kulture in klime.

Skušate ohranjati svoj ženski slog in specifičnost. S tem namenom ste uvedli srečanja z naslovom Visoke petke. Z njim skušate vzpostaviti vez zlasti med energičnimi poslovnimi ženskami in s tem v ospredje postaviti nov model poslovnega obnašanja in novih virov za upravljanje »orodij«.
Vse ženske menedžerke čutimo potrebo po tem, da se dobivamo in družimo ob sproščenih in neobremenjenih priložnostih, na katerih lahko pustimo prosto pot našim idejam in kreativnosti, da najdejo skupno pot. S projektom smo želeli povezati žensko energijo na različnih področjih delovanja, od umetnosti, šolstva, poslovnega sveta.
Namen druženja je spoznavanje žensk med seboj, iskanje dobrih idej in praks ter seveda tudi dobrih poslovnih priložnosti. Na vsakem srečanju, ki je na mesečni ravni, se predstavi ena od navdihujočih ženskih zgodb. Naša želja pa je, da konec leta izdamo knjigo, katere izkupiček bo šel v dobrodelne namene tistim, ki pomoč najbolj potrebujejo. Poslovnemu navdihu smo namreč želeli dodati tudi dobrodelno noto.