Kako jo živijo v podjetjih, ki se že vseh pet let izbora Zlata nit uvrščajo na seznam 101 najboljšega zaposlovalca, bomo spoznavali 24 tednov, saj je prav toliko podjetij, ki z Zlato nitjo že pet let uspešno nadgrajujejo svoje kadrovske prakse. Svoje dobre prakse so kot prvi predstavili v AC Lovše, odgovarjala je Katarina Lotrič.

Kako v AC Lovše opredeljujete družbeno odgovornost podjetja?

Družbeno odgovorno podjetje je podjetje, ki neposredno prispeva k čistejšemu okolju ter boljši družbi kot celoti. Družba so v tem kontekstu vsi - od lastnikov, zaposlenih, strank, poslovnih partnerjev, sosedov … Vsi, ki tako ali drugače prihajajo v stik s podjetjem. Če pogledamo širšo, nacionalno sliko se zdi, da je družbena odgovornost oddaljen ideal, saj je v realnosti še precej prostora za izboljšanje. V AC Lovše se trudimo po najboljših močeh, da bi bilo naše delovanje v vseh ozirih občemu okolju prijazno.

Kako uresničujete odgovornost do svojih zaposlenih?

Predvsem z visokim spoštovanjem do vsakega posebej, z rednimi izplačili plač, z varnostjo pri delu, ustreznimi pogoji dela ter z doslednim medsebojnim spoštovanjem tako pravic kot obveznosti zaposlenih in podjetja. Kakovostno delo, prepoznavne blagovne znamke, razumevanje porabnikov, zaposlenih in medsebojno zaupanje so osnovna vodila, ki nas usmerjajo na naši poti. 

Kako uresničujete družbeno odgovornost do lokalne skupnosti?

Poleg tega, da se trudimo delovati na način, ki je tako ekonomičen kot ekološki, smo v okolici sedeža podjetja pred kratkim zasadili prvih sto dreves. Namen je, da za vsako prodano Toyoto zasadimo eno drevo in ta projekt nameravamo nadaljevati. Hkrati sodelujemo v projektu "Okolje in inovacija", kjer skupaj z ekošolo OŠ Preserje pri Radomljah sodelujemo v natečaju za najbolj inovativen projekt na področju zmanjšanja odpadkov. Vsako leto namenimo nekaj sredstev tudi za donacije.

Ali menite, da je sploh mogoče delovati družbeno neodgovorno?

Seveda je mogoče delovati družbeno neodgovorno. Primerom družbeno neodgovornega poslovanja lahko v medijih zadnje čase sledimo vsak dan. Napačno sprejete poslovne odločitve, nezakonito poslovanje, enostransko ščitenje interesov podjetja ... Vse to se dogaja.

Na kratki rok res kaže, da je žal to mogoče. Kaj pa neodgovorno ravnanje podjetja na dolgi rok?. Ali podjetje lahko sploh preživi?

Predpostavljamo, da vsa podjetja do neke mere delujejo družbeno odgovorno, saj bi bilo sicer nemogoče poslovati. Kadar podjetje skrene s prave poti in se izgubi v želji za optimalnim dobičkom, takrat pozitivnih rezultatov na dolgi rok zagotovo ne gre pričakovati. Za uspeh je potrebna je prava mera občutka za druge ter skrbi zase.

S katerimi dejavnostmi ste v zadnjem času še okrepili družbeno odgovorno delovanje podjetja?

Zadnje čase se najbolj posvečamo ekonomični rabi energetskih virov.