Okoli 30 odstotkov Sostrega nima vodovoda, približno 60 odstotkov nima kanalizacije. Menda imajo tudi državno cesto, ki je v enem delu še makadamska. Vse to kaže, da je ta četrtna skupnost od nekoga pozabljena.

"V devetdesetih letih je bilo napravljenih ogromno vrtin. Na Jančah je podtalnica dobra, dokler je v zemlji. Na površju pa limonit v vodi reagira s kisikom in koncentracije mangana in železa so previsoke. Čistilna naprava je preobremenjena in ne more prečistiti vse vode. Zajetji Lipoglav in Prežganje sicer delujeta, vendar dajeta omejene količine vode. V dolini Besnice je vrtina, a se že leta na njej ne dela nič. Vodovod za vas Selo pri Pancah naj bi bil končan že leta 2008. Zdaj, ko smo pritisnili na župana, so po dolgem času spet zabrneli stroji," razlaga Janez Moškrič, predsednik četrtne skupnosti iz vrst SDS. Sostro je ena zadnjih "enklav" v občini, ki nima predsednika iz liste župana Zorana Jankovića.

Pokojniki brez mrliške vežice

Na cesti pred avtomobilom se znajde traktor z brano. Šofer delovnega stroja pogleda nazaj, Moškrič v pozdrav dvigne prst na roki, ki sloni na volanu. "Ta bo šel desno, midva pa levo," reče, kar nakazuje, da ljudi na svojem območju pozna, ve, kje je kdo doma. Traktorist res zavije desno.

Moškrič dobro pozna tudi probleme, ki tarejo ljudi. "Dobrunje in del Zadvora imata kanalizacijo, povezana sta s čistilno napravo. Preostali prebivalci, ki živijo razpršeni po četrtni skupnosti, imajo še vedno greznice in drugo. Občini smo predlagali, da bi po vzoru sosednjih podeželskih občin subvencionirala čistilne naprave pri novogradnjah, na katere bi se potem lahko povezalo več bližnjih hiš. Odgovore je bil, da ne." nadaljuje Moškrič in dodaja, da imajo okoliške občine zadeve okoli vodovoda in kanalizacije v večini dosti bolje urejene kot oni.

Pokopališče Sostro je eno izmed štirih centralnih pokopališč v občini, a nima niti prave mrliške vežice. Svojci se tako skupaj s pokojnikom tiščijo v večji izmed dveh majhnih sobic za kapelico. Nekoliko več prostora imajo, kadar je žara. Ker ni urejenih stranišč, so nekateri potrebo opravljali kar za bližnjo ograjo. Če človek mora, pač mora. No, na pobudo četrtne skupnosti je javno podjetje Žale v manjši prostor za kapelo vendarle namestilo kemično stranišče.

Jankoviću vendarle priznavajo nekaj zaslug

"Župan gradi tam, kjer so volilci. Če naredi cesto skozi strnjeno blokovsko naselje, bo to 10.000 volilcev. V celem Sostrem, ki pokriva 30 odstotkov občine, pa nas je 7000," še meni Moškrič. Kot pravi, velikim mestnim projektom ne nasprotuje, vendar "tam v Ljubljani" na tretjino občine prevečkrat pozabijo.

A se je veliko stvari z novim-starim županom Jankovićem vendarle spremenilo na bolje. "Sostro dobi razmeroma veliko sredstev za mala dela, kanali za komuniciranje z občino delujejo bolje kot prej - veš, na koga se lahko obrneš. Moti pa me, da nas, predsednike mestnih četrti, občinski uradniki še vedno gledajo kot neke nergače, ne pa sodelavce, ki jim prinašamo informacije in želje s terena," zaključuje Moškrič. Nesreča Sostrega je tudi ta, da je nekje vmes. Ni pravo podeželje pa tudi mesto ne.