Po letih radovednega spremljanja dogajanja in proučevanja sveta, katerega del sem, branja učenih in svetih knjig ter refleksije lastnega družbenega samovsiljevanja se mi je nedavno razodelo 10 novodobnih božjih zapovedi. Takole se mi je zapisalo:1. Jaz, Kapital, sem Gospod, tvoj Novi in poslednji Bog. Ne imej drugih bogov poleg mene! Iz sveta revolucij, ideologij, zgodovine in utopij sem te popeljal v Novo liberalno danost. Z mojo vseobsegajočnostjo je tvoja eksistenca spet dobila naravno mero. V svetu tržne ekonomije vse teče. Trg je naravni regulator tega, kar je res, kar je dobro in prav, obenem pa najbolj civilizirano poskrbi za pravično porazdelitev dobrin, uživanja, neugodja in bolečine.2. Ne izgovarjaj po nepotrebnem mojega imena in ne delaj si podobe o meni! Dovolj je, da gledam skozi tvoje oči, slišim skozi tvoja ušesa, čutim skozi tvoje telo in srce, mislim skozi tvoj um, govorim skozi tvoja usta in delujem skozi tvoja dejanja.3. Vedno bodi "in"! Človek kot tak ne obstaja. Skupnost kot taka ne obstaja. Vse, kar je, je sistem in tvoja vloga oziroma funkcija v njem. Sistem je matrica ali mreža samoproizvajajočih se, tržno tekmujočih in interaktivno, individualno, lokalno, nacionalno in globalno povezanih mnogoterih akterjev. 4. Za svoje preživetje na trgu se organiziraj kot Jaz, d.d.! Strateško razmišljaj o dolgoročnih naložbah vase, načrtuj svojo kariero, nenehno "delaj na sebi", skrbi za svojo samopodobo in konkurenčnost, sprotno prestrukturiraj svoj "avtentični" jaz, informirano izbiraj med tržno ponujenim in skrbi za svoj trajnostni razvoj. 5. Bodi informiran! Informacije so vednost, ki jo potrebuješ za preračun, tehtanje in izbor pravilnih odločitev. Najbolj ustrezne so tiste odločitve, s katerimi maksimiraš in kapitaliziraš svoj užitek. Vse je na tebi in vse je stvar tvojega izbora.6. Uživaj! Samo enkrat se živi. Uživanje je naravno in je tvoja temeljna pravica. Želja je v osrčju tvoje eksistence. Zato ljubi svoj užitek bolj kot samega sebe. Prizadevanje za ugodje in izogibanje bolečini sta naravni človekovi lastnosti, zato prisluhni svojemu telesu, investiraj vanj in ga neguj. 7. Bodi indiferenten, brezoseben in tehnično praktičen! Egoizem je naravna lastnost slehernika, zato proč z moralo in človeškim dostojanstvom. Morala predpostavlja vest, dostojanstvo predpostavlja osebnost. Ime naše morale je imoralizem, ime naše človečnosti je vloga/funkcija.8. Razmišljaj s svojo glavo, kolikor hočeš, vendar nikoli ne spreglej mojih zapovedi! Te so vezivo mreže svobodnih posameznikov, v kateri je vse transparentno in imanentno. Zapovedi starega boga upoštevaj in spoštuj zgolj iz praktičnih razlogov, v kolikor zadevajo tvoj zasebni interes ali potrebo.9. Brezpogojno zaupaj v novo temeljno znanost - Ekonomijo! V obdobju revolucij prisotno "edino pravo znanost - znanost zgodovine" (ljudi in narave) ter teologijo je nadomestila Ekonomija. To je temeljna znanost regulacije našega načina biti in delovanja znotraj novega liberalnega sveta. Filozofi so nekoč svet samo razlagali, revolucionarji so ga spreminjali, ekonomija ga danes suvereno obvladuje!10. Ne upiraj se! Alternative ni. Ime našega novega sveta je TINA (There Is No Alternative). Če se pojavi morebitna ideja, potreba ali pritisk, da je treba nekaj spremeniti, vedi, da je le-ta varljiv, lažen, nesmiseln in škodljiv, zato se mu izogibaj.Pričujoči dekalog je zapisan kot referenca za zasebno in javno rabo uma vsakogar, čigar skrb za dobro biti je več kot zgolj briga za dobro lastne riti. Vsem tistim, ki pričakujete, da bo novodobni, lokalno in globalno se razraščajoči brezosebni-izem kar sam od sebe, neodvisno od vas samih, obdaril človeštvo s srečo, oziroma verjamete v spremembo sveta brez lastne soudeležbe, pa Novi Dekalog ponuja oporne točke za program in ustanovitev neoliberalne stranke, bolje rečeno - cerkve. Pohitite, odločitev je vaša!Ciril Klajnšček, Šmarna gora o letih radovednega spremljanja dogajanja in proučevanja sveta, katerega del sem, branja učenih in svetih knjig ter refleksije lastnega družbenega samovsiljevanja se mi je nedavno razodelo 10 novodobnih božjih zapovedi. Takole se mi je zapisalo:

1. Jaz, Kapital, sem Gospod, tvoj Novi in poslednji Bog. Ne imej drugih bogov poleg mene! Iz sveta revolucij, ideologij, zgodovine in utopij sem te popeljal v Novo liberalno danost. Z mojo vseobsegajočnostjo je tvoja eksistenca spet dobila naravno mero. V svetu tržne ekonomije vse teče. Trg je naravni regulator tega, kar je res, kar je dobro in prav, obenem pa najbolj civilizirano poskrbi za pravično porazdelitev dobrin, uživanja, neugodja in bolečine.

2. Ne izgovarjaj po nepotrebnem mojega imena in ne delaj si podobe o meni! Dovolj je, da gledam skozi tvoje oči, slišim skozi tvoja ušesa, čutim skozi tvoje telo in srce, mislim skozi tvoj um, govorim skozi tvoja usta in delujem skozi tvoja dejanja.

3. Vedno bodi "in"! Človek kot tak ne obstaja. Skupnost kot taka ne obstaja. Vse, kar je, je sistem in tvoja vloga oziroma funkcija v njem. Sistem je matrica ali mreža samoproizvajajočih se, tržno tekmujočih in interaktivno, individualno, lokalno, nacionalno in globalno povezanih mnogoterih akterjev.

4. Za svoje preživetje na trgu se organiziraj kot Jaz, d.d.! Strateško razmišljaj o dolgoročnih naložbah vase, načrtuj svojo kariero, nenehno "delaj na sebi", skrbi za svojo samopodobo in konkurenčnost, sprotno prestrukturiraj svoj "avtentični" jaz, informirano izbiraj med tržno ponujenim in skrbi za svoj trajnostni razvoj.

5. Bodi informiran! Informacije so vednost, ki jo potrebuješ za preračun, tehtanje in izbor pravilnih odločitev. Najbolj ustrezne so tiste odločitve, s katerimi maksimiraš in kapitaliziraš svoj užitek. Vse je na tebi in vse je stvar tvojega izbora.

6. Uživaj! Samo enkrat se živi. Uživanje je naravno in je tvoja temeljna pravica. Želja je v osrčju tvoje eksistence. Zato ljubi svoj užitek bolj kot samega sebe. Prizadevanje za ugodje in izogibanje bolečini sta naravni človekovi lastnosti, zato prisluhni svojemu telesu, investiraj vanj in ga neguj.

7. Bodi indiferenten, brezoseben in tehnično praktičen! Egoizem je naravna lastnost slehernika, zato proč z moralo in človeškim dostojanstvom. Morala predpostavlja vest, dostojanstvo predpostavlja osebnost. Ime naše morale je imoralizem, ime naše človečnosti je vloga/funkcija.

8. Razmišljaj s svojo glavo, kolikor hočeš, vendar nikoli ne spreglej mojih zapovedi! Te so vezivo mreže svobodnih posameznikov, v kateri je vse transparentno in imanentno. Zapovedi starega boga upoštevaj in spoštuj zgolj iz praktičnih razlogov, v kolikor zadevajo tvoj zasebni interes ali potrebo.

9. Brezpogojno zaupaj v novo temeljno znanost - Ekonomijo! V obdobju revolucij prisotno "edino pravo znanost - znanost zgodovine" (ljudi in narave) ter teologijo je nadomestila Ekonomija. To je temeljna znanost regulacije našega načina biti in delovanja znotraj novega liberalnega sveta. Filozofi so nekoč svet samo razlagali, revolucionarji so ga spreminjali, ekonomija ga danes suvereno obvladuje!

10. Ne upiraj se! Alternative ni. Ime našega novega sveta je TINA (There Is No Alternative). Če se pojavi morebitna ideja, potreba ali pritisk, da je treba nekaj spremeniti, vedi, da je le-ta varljiv, lažen, nesmiseln in škodljiv, zato se mu izogibaj.

Pričujoči dekalog je zapisan kot referenca za zasebno in javno rabo uma vsakogar, čigar skrb za dobro biti je več kot zgolj briga za dobro lastne riti. Vsem tistim, ki pričakujete, da bo novodobni, lokalno in globalno se razraščajoči brezosebni-izem kar sam od sebe, neodvisno od vas samih, obdaril človeštvo s srečo, oziroma verjamete v spremembo sveta brez lastne soudeležbe, pa Novi Dekalog ponuja oporne točke za program in ustanovitev neoliberalne stranke, bolje rečeno - cerkve. Pohitite, odločitev je vaša!

Ciril Klajnšček, Šmarna gora