Stopnja brezposelnosti je bila po anketi o delovni sili, ki temelji na mednarodno usklajenih definicijah Mednarodne organizacije dela in evropskega statističnega urada Eurostat, lani 8,2-odstotna tako pri moških kot ženskah, leto prej pa je bila za moške 7,4-odstotna in za ženske 7,1-odstotna.

Število prebivalcev v Sloveniji v zadnjih letih narašča. Leta 2005 je prvič po letu 1991 preseglo dva milijona, ta trend pa se je nadaljeval tudi v naslednjih letih in leta 2010 je v Sloveniji živelo povprečno 2,048 milijona prebivalcev. Leta 2011 je bilo v Sloveniji v povprečju 2,051 milijona prebivalcev.

Povečanje celotnega števila prebivalcev v Sloveniji pa ni vplivalo na število delovno sposobnih prebivalcev, to je prebivalcev, starih 15 ali več let. Število teh je namreč lani v primerjavi z letom 2010 ostalo nespremenjeno. Se je pa povečalo število oseb, mlajših od 15 let, in sicer za 4000.

Število brezposelnih je tako kot prejšnja tri leta naraščalo tudi v letu 2011. Glede na tretje četrtletje 2008, ko je bila stopnja anketne brezposelnosti s 4,1 odstotka najnižja po letu 1993, odkar državni statistiki izvajajo omenjeno anketo, se je do zadnjega četrtletja 2011, ko je znašala 8,7 odstotka, povečalo za 112 odstotkov. Najvišjo stopnjo anketne brezposelnosti smo sicer zabeležili spomladi leta 1993, ko je bila 9,1-odstotna.

V prvem četrtletju 2011 se je število anketno brezposelnih povzpelo na 86.000, potem je bilo dve četrtletji nekoliko nižje, v zadnjem četrtletju pa je znova poskočilo, in sicer na 89.000. Povečanje števila brezposelnih je bilo približno enako v zadnjem četrtletju 2010; takrat se je povečalo s 73.000 na 81.000.

Del vsakoletnega povečanja brezposelnih v zadnjem četrtletju leta lahko pojasnimo z upadom študentskih zaposlitev v tem delu leta, kajti teh zaposlitev je več predvsem v poletnih mesecih. Kar 40 odstotkov oseb, ki so opravljale delo prek študentskega servisa v tretjem četrtletju, je v zadnjem četrtletju postalo brezposelnih ali neaktivnih.

Nasprotno smer od gibanja števila brezposelnih kaže gibanje števila delovno aktivnih. Število slednjih se je od leta 2008 do leta 2011 znižalo za 60.000 ali za šest odstotkov. Leta 2011 je bilo v Sloveniji v povprečju 936.000 delovno aktivnih. Stopnja delovne aktivnosti se je od prejšnjega do tega leta znižala s 54,9 odstotka v letu 2010 na 53,2 odstotka v 2011.