Družbena odgovornost podjetja je trden trikotnik, ki zagotavlja tesno povezanost odgovornosti podjetja oziroma organizacije do svojih zaposlenih oziroma sodelavcev, odgovornost do drugih deležnikov in lokalnega okolja ter odgovornost do okolja z ekološkega stališča. Dnevnikov izbor najboljših zaposlovalcev je že v Zlati nit 2008 poseben poudarek pri spremljanju poslovnih praks podjetij, ki so sodelovala v izboru, namenil družbeni odgovornosti.

Kako v AC Lovše opredeljujete družbeno odgovornost podjetja?
Družbeno odgovorno podjetje je podjetje, ki neposredno prispeva k čistejšemu okolju ter boljši družbi kot celoti. Družba so v tem kontekstu vsi – od lastnikov, zaposlenih, strank, poslovnih partnerjev, sosedov … Vsi, ki tako ali drugače prihajajo v stik s podjetjem. Če pogledamo širšo, nacionalno sliko se zdi, da je družbena odgovornost oddaljen ideal, saj je v realnosti še precej prostora za izboljšanje. V AC Lovše se trudimo po najboljših močeh, da bi bilo naše delovanje v vseh ozirih občemu okolju prijazno.

Kako uresničujete odgovornost do svojih zaposlenih?
Predvsem z visokim spoštovanjem do vsakega posebej, z rednimi izplačili plač, z varnostjo pri delu, ustreznimi pogoji dela ter z doslednim medsebojnim spoštovanjem tako pravic kot obveznosti zaposlenih in podjetja. Ker je osnovno poslanstvo AC Lovše zagotavljati storitve, ki nadgrajujejo pričakovanja naših naročnikov, smo dolžni z izobraževanjem obstoječih in pridobivanjem novih, mladih ter strokovnih kadrov nadaljevati več kot 60-letno tradicijo servisiranja vozil ter hkrati ohranjati dobro ime podjetja. Kakovostno delo, prepoznavne blagovne znamke, razumevanje porabnikov, zaposlenih in medsebojno zaupanje so osnovna vodila, ki nas usmerjajo na naši poti. 

Kako uresničujete družbeno odgovornost do drugih deležnikov – kupcev in dobaviteljev?
Družbena odgovornost se izkazuje s korektnim poslovanjem, da se držimo dogovorjenega. Poslujemo transparentno, kar zagotavljamo tudi z doživljenjsko garancijo na delo naše mehanične delavnice. Naša želja je do vseh deležnikov gojiti tak odnos, kot bi želeli, da ga imajo oni do nas. Težkim časom navkljub vsako leto namenimo nekaj sredstev tudi za donacije, na primer Akademski folklorni skupini Ozara, KUD Kontrabant, OŠ CIRIUS Kamnik, ekošoli v Radomljah, podporo pa namenjamo tudi različnim športnim ter kulturnim prireditvam. V prvem trimesečju letošnjega leta smo skupaj s Toyoto v odmevni akciji »Origami« aktivno zbirali sredstva za pomoč otrokom z rakom in krvnimi boleznimi.

Kako uresničujete družbeno odgovornost do lokalne skupnosti?
Poleg tega, da se trudimo delovati na način, ki je tako ekonomičen kot ekološki, smo v okolici sedeža podjetja pred kratkim zasadili prvih sto dreves. Namen je, da za vsako prodano Toyoto zasadimo eno drevo in ta projekt nameravamo nadaljevati. Hkrati sodelujemo v projektu »Okolje in inovacija«, kjer skupaj z ekošolo OŠ Preserje pri Radomljah sodelujemo v natečaju za najbolj inovativen projekt na področju zmanjšanja odpadkov. Na natečaju sodeluje več evropskih osnovnih šol. Ponosni smo tudi na sodelovanje vseh zaposlenih in podjetja v akciji Očistimo Slovenijo.

Kako skrbite za okolje z ekološkega vidika?
Naša skrb za okolje se kaže na več ravneh. Smo nosilci standarda ISO 14001 in v skladu z njim tudi ravnamo – ločujemo odpadke, vozila peremo z deževnico, skrbimo za smotrno rabo vode, električne energije in papirja itn. V naših delovnih procesih se, kar se tiče vpliva na okolje, držimo znotraj okvirov dovoljenega.

Kako komunicirate pomen družbene odgovornosti s svojimi zaposlenimi in deležniki? Ali tudi od njih terjate družbeno odgovorno ravnanje?
Seznanili smo jih s pridobitvijo standarda ISO 14001 in pričakovanji, ki so se s tem pojavila. Dobaviteljem smo pojasnili, da morajo, če želimo sodelovanje ohraniti, do nas izpolnjevati zahtevane standarde. Z veliko večino nismo imeli težav. Zaposleni so se na nove kriterije hitro navadili, kar kaže na to, da se premiki v glavah posameznikov dogajajo. Ljudje tudi zasebno razmišljajo in delujejo v smeri večje družbene odgovornosti, še zlasti v odnosu do okolja. Vsake tri mesece izdamo interne Eko novice, v katerih opozarjamo na pereče probleme.

Ali menite, da je sploh mogoče delovati družbeno neodgovorno?
Seveda je mogoče delovati družbeno neodgovorno. Primerom družbeno neodgovornega poslovanja lahko v medijih zadnje čase sledimo vsak dan. Napačno sprejete poslovne odločitve, nezakonito poslovanje, enostransko ščitenje interesov podjetja ... Vse to se dogaja.

Na kratki rok res kaže, da je žal to mogoče. Kaj pa neodgovorno ravnanje podjetja na dolgi rok?. Ali podjetje lahko sploh preživi?
Predpostavljamo, da vsa podjetja do neke mere delujejo družbeno odgovorno, saj bi bilo sicer nemogoče poslovati. Kadar podjetje skrene s prave poti in se izgubi v želji za optimalnim dobičkom, takrat pozitivnih rezultatov na dolgi rok zagotovo ne gre pričakovati. Za uspeh je potrebna je prava mera občutka za druge ter skrbi zase.

S katerimi dejavnostmi ste v zadnjem času še okrepili družbeno odgovorno delovanje podjetja?
Zadnje čase se najbolj posvečamo ekonomični rabi energetskih virov.