Glavni cilj i.šole je naučiti študente dizajnerskega razmišljanja, ki ponuja drugačen pogled na razvoj idej in proizvodov in pomeni odmik od klasičnega ekonomskega reševanja problemov – spodbuja interdisciplinarno reševanje problemov, kulturo neprestanih inovacij in hitrega prototipiranja, drugačnost mišljenja, se osredotoča na uporabnike ter išče sinergije med različnimi pogledi na reševanje problemov. Delo poteka v projektni skupini, ki jo vodita mentor iz sodelujočega podjetja in projektni mentor. V tako interdisciplinarno oblikovani skupini študenti rešujejo izziv podjetja »od ideje do inovacije« in izdelajo prototip izdelka, storitve, procesa ali poslovnega modela.

Letošnja i.šola se je izvajala pod okriljem projekta Interino, operativnega programa IPA Slovenija-Hrvaška 2007–2013, v sklopu predmeta Podjetniški projekt dodiplomskega študijskega programa Management Fakultete za management. Vodja i.šole je bil izr. prof. dr. Mitja Ruzzier, za uspešno izvedbo pa so zaslužni tudi asist. Tina Bratkovič Kregar, asist. Tine Nagy in asist. mag. Blanka Tacer, priznani primorski inovator Boris Pfeifer ter Tisa Smerajc Pucer, koordinatorka i.šole s strani UIP.

Projektno delo udeležencev letošnje i.šole je temeljilo na dveh poslovnih projektih, ki sta jih kot izziv ponudili podjetji Tomos in D.I.F.F – Different. Študenti so obe podjetji tudi obiskali in spoznali njihove produkte, se seznanili z razvojnima projektoma podjetij in konkretnimi poslovnimi izzivi. Projekta sta temeljila na oblikovanju učinkovitega poslovnega modela pri prodaji lastne blagovne znamke in izdelkov. Skozi interdisciplinarni proces reševanja problemov so se v več fazah lotili izzivov, ki so jim jih ponudila podjetja: raziskali uporabnike in identificirali probleme obstoječih izdelkov, snovali so ideje za mikro invencije, izdelali prototip, pripravili načrt trženja, določili tehnološki postopek izdelave ter na koncu izdelali posodobljen poslovni model. Tako so praktično spoznali celoten potek razvojnega procesa in se soočili z okoljem v podjetju. Študenti so dobili priložnost, da so se izkazali pri konkretnih nalogah, s samostojnim delom pa so dobili dragocene izkušnje in dodatna znanja. Dane priložnosti bodo lahko izkoristili za dokazovanje svojega znanja v praksi.

Študenti so svoje ideje usmerili v prilagajanje izdelkov potrebam posameznih kupcev in razvili možnosti, da se kupec vključi v izpopolnjevanje izdelka z izbiro lastnih barv, dodatkov, oblik leč pri sončnih očalih, nastavkov na električnem motorju in tako dalje. Posamezne skupine študentov so razvile prototipe spletnih strani, na katerih lahko kupci prilagodijo izdelek svojim željam. Predlagali so tudi različne trženjske ideje, kot so ime blagovne znamke, enostavna prodaja izdelkov s pomočjo QR kode, predstavitveni video in stroškovno učinkovito organizacijo trženjskih dogodkov.