Sicer pa je bil Bisnode Slovenija prepoznan za najbolj uspešno podjetje v skupini Bisnode AB v letu 2011, povprečna dodana vrednost na zaposlenega zadnjih treh let pa je dobrih 82 tisoč evrov in tako za dobrih 26.000 evrov višja od povprečja v panogi. Kulturni element, ki ga v podjetju Bosnode poskušajo prenašati na mlajše sodelavke, je, naj poskušajo ohraniti svoj ženski slog in specifičnost, četudi so na vodstvenih položajih. S tem namenom so ustanovile gibanje „Visoke petke“. Z njim skušajo vzpostaviti vez zlasti med energičnimi poslovnimi ženskami in s tem v ospredje postaviti nov model poslovnega obnašanja in novih virov za upravljanje »orodij«. 

Podjetje raste hitro, bilo je celo na 361. mestu med najhitreje rastočimi podjetji v Sloveniji v letu 2010. In kaj na vprašanje, kaj je ključnega pomena za takšno rast, odgovarja direktorico Maria Anselmi? „K rasti je prispeval konsistenten poslovni model, ki zajema natančno segmentacijo trga, specifične produkte, ki zadovoljujejo potrebe vsakega izmed segmentov, nadgradnjo obstoječih strank z modularno ponudbo produktov, izobraževanje strank in inovativnost – strankam želimo namreč ponuditi najboljše rešitve za poslovne analize in jim biti v podporo pri sprejemanju poslovnih odločitev.“