Marca se je na novo prijavilo 6639 brezposelnih oseb, kar je 3,9 odstotka manj kot februarja in 15,9 odstotka manj kot marca lani. Med njimi je bilo 774 iskalcev prve zaposlitve, 1656 trajno presežnih delavcev in stečajnikov ter 3128 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas, so sporočili iz zavoda.

V letošnjem prvem četrtletju se je na zavod na novo prijavilo 25.090 brezposelnih oseb, kar je 11,5 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. Največ oseb se je prijavilo, ker so izgubile zaposlitev za določen čas (13.463), prijavilo pa se je še 2361 iskalcev prve zaposlitve ter 5708 trajno presežnih delavcev oz. stečajnikov.

Od 10.816 brezposelnih oseb, ki jih je marca zavod odjavil iz evidence, se jih je zaposlilo oz. samozaposlilo 7095, kar je 35,3 odstotka več kot februarja. Na letni ravni je bilo teh zaposlitev za 4,1 odstotka več.

V letošnjih prvih treh mesecih se je iz evidence odjavilo skupaj 26.985 oseb, od teh 17.336 zaradi zaposlitve, kar je 0,8 odstotka manj kot v primerljivem obdobju lani.

Marca se je v primerjavi s februarjem brezposelnost zmanjšala v vseh območnih službah zavoda. Bolj kot na ravni države je upadla na območju Murske Sobote, Velenja, Maribora in Celja. Najmanjše znižanje števila brezposelnih oseb pa so zabeležili v območni službi Trbovlje.

Brezposelnost je bila ob koncu marca večja kot pred letom v štirih območnih službah zavoda, in sicer na območju Novega mesta, Trbovelj, Kopra in Sevnice. Manj brezposelnih kot pred letom dni pa je bilo v ostalih osmih območnih službah zavoda. Največje medletno zmanjšanje brezposelnosti so zabeležili v Murski Soboti, Velenju, Mariboru, na Ptuju, v Celju in v Kranju.

Marca sta se zmanjševala delež mladih do 24. leta starosti in delež iskalcev prve zaposlitve, poleg tega pa sta se v primerjavi s februarjem zmanjšala tudi delež brezposelnih v starosti od 25 do 39 let in delež brezposelnih z najnižjo izobrazbo. Povečali so se deleži brezposelnih žensk, trajno presežnih delavcev oz. stečajnikov, brezposelnih starih od 40 do 49 let in 50 let ali več ter dolgotrajno brezposelnih oseb.

V primerjavi s strukturo v lanskem marcu je bilo med brezposelnimi več žensk, več brezposelnih, starih od 25 do 39 in od 40 do 49 let ter dolgotrajno brezposelnih oseb.

Povprečni čas brezposelnosti se je marca podaljšal tako v primerjavi s predhodnim mesecem kot z enakim mesecem lanskega leta. Ob koncu marca je bila brezposelna oseba v povprečju brezposelna eno leto, devet mesecev in 20 dni, konec marca lani pa dva meseca in 20 dni manj, to je eno leto in sedem mesecev.

Marca se povpraševanje delodajalcev po delavcih običajno poveča, kar velja tudi za letošnji marec. Delodajalci so prijavili 16.166 prostih delovnih mest, kar je 23,9 odstotka več kot februarja in 0,9 odstotka več kot marca lani.

V prvem tromesečju letos so delodajalci prijavili 44.862 prostih delovnih mest ali 1,4 odstotka manj kot v enakem lanskem obdobju.

Povpraševanje po delavcih je bilo glede na prve tri mesece lani višje v gradbeništvu, v dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro, v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih, v prometu in skladiščenju ter v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih.

Največji upad prostih delovnih mest je bil v rudarstvu, v dejavnosti javne uprave in obrambe, v finančnih in zavarovalniških dejavnostih, v trgovini, gostinstvu, pa tudi v predelovalnih dejavnostih.