Dogodek organizira Studio Moderna v sodelovanju s svetovalnim podjetjem Impact Economy in ob podpori partnerskih podjetij. Uvodni nagovor bosta imela Sandi Češko, ustanovitelj Studia Moderne, ter prof. dr. Danica Purg, dekanja in direktorice IEDC-Poslovne šole Bled. Pred zaključkom ob 18. uri bo svoja razmišljanja glede vloge podjetij v povezavi s ključnimi izzivi regije predstavil predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk

Pred konferenco smo se o pomenu korporativne družbene odgovornosti pogovarjali z dr. Danico Purg, dekanjo in direktorico IEDC-Poslovne šole Bled, ki je nedavno sodelovala v Zlati niti 2011, Dnevnikovem izboru najboljšega zaposlovalca, kot članica izborne komisije.

Na kakšen način implementira v svoje dejavnosti družbeno odgovornost IEDC-Poslovna šola Bled?IEDC-Poslovna šola Bled si v svojem poslanstvu prizadeva za razvoj družbeno odgovornih voditeljev, ki poleg poslovne uspešnosti svojih organizacij spodbujajo tudi uravnotežen razvoj celotne družbe. IEDC aspektu odgovornosti voditeljev že tradicionalno namenja velik poudarek; pred enaindvajsetimi leti je bila ena prvih šol v svetu, ki je v predmetnik vključila etiko, od leta 2008 pa je obvezni del predmetnika mednarodnega podiplomskega študija MBA na IEDC tudi trajnostni razvoj, v sklopu katerega udeleženci razpravljajo o širših družbene in okoljskih izzivih in priložnostih. Leta 2009 je Inštitut Aspen iz ZDA IEDC-Poslovno šolo Bled prav zaradi uspešnega vključevanja družbenih, okoljskih in etičnih vidikov v študij MBA kot edino institucijo iz srednje in vzhodne Evrope uvrstil med 100 najbolj inovativnih šol na svetu.

Leta 2007 je IEDC-Poslovna šola Bled ustanovila Slovensko društvo Združenih narodov za trajnostni razvoj (slovenski del UN Global Compact, največje svetovne mreže za družbeno odgovornost). Istega leta se je uvrstila tudi med prve poslovne šole-podpisnice Načel za odgovorno poslovno izobraževanje (PRME - Principles for Responsible Management Education), ki jih je v sklopu vrha UN Global Compact oblikovala skupina vodilnih strokovnjakov s področja poslovnega izobraževanja. Prek mednarodnega združenja za razvoj managementa CEEMAN, ki mu predsedujem in ima sedež na IEDC, aktivno sodelujemo tudi v delovni skupini PRME za preučevanje vloge poslovnih šol pri odpravi revščine (PRME Working Group on Poverty as a Challenge for Management Education); junija letos bomo na globalnem forumu ZN za trajnostni razvoj RIO 2012 v Riu de Janeiru predstavili izsledke obsežne raziskave, v letu 2013, ko bo CEEMAN gostitelj globalnega srečanja PRME na Bledu, pa bom imela čast predsedovati vodstvenemu komiteju PRME.

Naša šola je od leta 2010 tudi sedež Coca-Coline katedre za trajnostni razvoj, ki pod vodstvom dr. Nadye Zhexembayeve pomembno prispeva k ustvarjanju znanja na področju trajnostnega razvoja in IEDC postavlja med najpomembnejša svetovna središča preučevanja trajnostnega razvoja.

IEDC pa je tudi ustanovni partner Challenge:Future, največje globalne iniciative za spodbujanje inovativnega ter do prihodnosti in narave soodgovornega delovanja in ustvarjanja mladih (nedavno smo gostili že drugo globalno srečanje-finale tekmovanja C:F, v katerem je skupno sodelovalo 24.000 mladih iz vsega sveta, ki so s svojimi idejami izboljšali življenja kar 270.000 ljudem). Aprila pa bomo že drugič gostili tudi Konferenco o družbeni odgovornosti in filantropiji za vzhodno Evropo.

Zakaj je pomembno tudi spodbujanje socialnega podjetništva?
Socialno podjetništvo povezuje podjetniško žilico in ustvarjalnost s človeškimi vrednotami ter prek družbeno koristnih projektov izboljšuje življenjske pogoje tistim, ki to potrebujejo, zato je v svetu vse bolj cenjeno.

Teme s področja socialnega podjetništva vključujemo tudi v izobraževalne programe IEDC. Na tem področju si želimo tudi še več svetovalnih projektov - sama tako že nekaj let svetujem socialni podjetnici iz Južnoafriške republike), obenem pa tovrstnim podjetnikom občasno ponudimo tudi udeležbo na naših daljših izobraževalnih programih, kot so na primer študij MBA, pettedenski seminar Vodenje poslovnih procesov (GMP) ali pa poletna šola menedžmenta (YMP). Letos pričakujemo na šolanju pri nas več socialnih podjetnikov iz srednje in vzhodne Evrope, Afrike in s Kitajske.

Kako komentirate stanje oziroma raven zavesti o pomenu družbene odgovornosti med slovenskimi podjetji?Slovenska podjetja se pomena družbene odgovornosti oziroma trajnostnega razvoja zavedajo precej bolj kot v preteklosti, zelo malo pa je takih, ki koncept trajnostnega razvoja vključujejo v sleherni izdelek, storitev ali poslovni proces (koncept »vtkanega trajnostnega razvoja«, t.i. embedded sustainability, podrobno preučuje naša predavateljica dr. Nadya Zhexembayeva), pa čeprav odgovornost za družbeno in naravno okolje zaradi usihajočih naravnih virov in naraščajočih pričakovanj potrošnikov in drugih déležnikov pravzaprav postaja tudi vse večja poslovna priložnost.

Ali bi pritrdil mnenju Tatjane Fink, glavne direktorice Skupine Trimo, MBA, ki pravi, da bo družbeno neodgovorna podjetja izločila konkurenca sama?
Da, njena trditev se lepo navezuje na dejstvo, da v današnjem poslovnem okolju trajnostni razvoj ne pomeni zgolj odgovornosti do družbenega in naravnega okolja, temveč ga različni déležniki v vse večji meri pričakujejo oz. zahtevajo; podjetja in druge organizacije, ki tega ne bodo upoštevala, bodo sčasoma prehiteli njihovi bolj trajnostno naravnani tekmeci.

Kako komentirate trditev ddr. Matjaža Muleja, ki pravi, da so "družbeno neodgovorni partnerji pač premalo zanesljivi in predragi, saj družbena odgovornost prepreči stroške za stavke, zamude, nadomeščanje nabavnih in prodajnih poslovnih poti, odpuščanje zaposlenih in zato podpiranje brezposelnih, nemire med ljudmi in podobno."
Podpiram trditev ddr. Muleja. Če vsi zaposleni v podjetju in drugih organizacijah na vsakem koraku svojega delovanja stremijo k odličnosti in trajnostnemu razvoju, s tem že v kali preprečijo mnoge potencialne napake in morebitne konflikte, s čimer se izognejo tudi nepotrebnim in nepredvidenim stroškom.