Stanovanja so se pocenila za tretjino

Razlog je skoraj 20-odstotna brezposelnost in posledično nizka kupna moč prebivalstva, ki mu ne pomaga niti precejšnje nižanje vrednosti nepremičnin. Po podatkih Geodetske uprave RS je bilo treba še februarja lani na Kočevskem za enosobno oziroma dvosobno stanovanje v povprečju odšteti slabih 97.000 evrov, ob koncu leta pa že 32.400 evrov manj. A take vrednosti gredo na roko predvsem posameznim nepremičninskim "magnatom", ki stanovanja kupujejo na zalogo ali pa jih oddajajo v najem po visokih cenah. Tako v kraju, kjer zaposleni prejemajo 20 odstotkov nižje dohodke od slovenskega povprečja, mesečna najemnina za enosobno stanovanje znaša od 150 do 220 evrov, za dvosobno pa od 250 do 300 in več evrov.

82 kandidatov za tri neprofitna stanovanja

Kočevcem z nizkimi dohodki preostane le čakanje na razpise za cenovno ugodna neprofitna stanovanja, ki pa jih ni veliko. "Trenutno razpolagamo s tremi neprofitnimi stanovanji, ki so primerna za oddajo, pogoje zadnjega javnega razpisa pa je izpolnjevalo 82 prosilcev," je pojasnila svetovalka za upravljanje objektov pri Občini Kočevje Mojca Bence. Občina bo do izvedbe novega javnega razpisa oddajala v najem tudi stanovanja, ki bodo izpraznjena, prenovljena ali na novo pridobljena v letih 2012 in 2013. Nov razpis, ki bo prinesel nove najemnike, bo objavljen najkasneje marca 2014.

Neprofitna stanovanja so tudi velik strošek za občino, ki je še pred šestimi leti za subvencioniranje najemnin iz proračuna plačala 28.000 evrov, lani pa več kot 88.000 evrov. Trenutno prejema subvencijo tretjina vseh najemnikov, kar 20 odstotkov pa je takih, katerih subvencija znaša 80 odstotkov neprofitne najemnine. Visoke številke, pravijo, naj bi bile posledica stare politike oddajanja stanovanj. "V preteklosti so lahko za neprofitna stanovanja kandidirali tisti, ki so bili upravičeni do socialne pomoči. Tudi subvencioniranje je bilo mogoče prek centra za socialno delo, po letu 2004 pa je ta obveznost prešla na občino," je podedovane številke pojasnila kočevska podžupanja Lili Štefanič.