Če bodo delničarji predlog podprli, bo letošnja dividenda za kar 70 odstotkov presegla lanskoletno, v primerjavi z letom 2010 pa bo višja za šestkrat. Dividendna donosnost delnice bo glede na včerajšnji tečaj znašala osem odstotkov, kar je bistveno več, kot znaša povprečje slovenskega kapitalskega trga. V zadnjih desetih letih Cinkarna Celje dividend ni izplačala zgolj leta 2009, ko se je zaradi strmega padca prihodkov opazneje znižal tudi njen dobiček.

Za letošnje leto Benčina napoveduje 192 milijonov evrov prihodkov, kar je sicer štiri odstotke več kot v minulem letu, vendar pa je iz napovedi razvidno, da pričakujejo večjo ohladitev evropskega gospodarstva. Za letošnje leto Benčina napoveduje tudi dezinvestiranje sorazmerno visokih zalog pigmenta titanovega dioksida, ki so si jih ustvarili v minulem letu. Zaradi bistvenega povečanja cen surovin in energentov naj bi se letošnji dobiček znižal za deset milijonov evrov, na 15,7 milijona evrov, kar pa je še vedno drugi najboljši rezultat v zgodovini družbe.