"To je hinavščina," benti eden izmed takih prekrškarjev. "Njihova dolžnost je, da me pravočasno opozorijo, da lahko potem neham delati te iste prekrške. Danes sem dobil že tretjo kazen v zadnjih nekaj dneh za prekrške, ki sem jih na istem odseku storil pred dvema letoma. Zdaj se sprašujem, kolikokrat sem še storil prekršek in koliko kazni za nazaj še lahko pričakujem. Bom izgubil izpit?"

Postopek se zavleče zaradi preverjanja podatkov

Naj spomnimo, da je mestno redarstvo marca lani začelo pošiljati kazni več deset tisoč voznikom, ki so prekršek storili v letu 2010. Kazni za prekoračitve hitrosti vožnje, ki sta jih izmerila dva mobilna radarja v škodah roomster, so na redarstvu zabeležili, a redarjem jih ni uspelo razposlati v krajšem času zaradi pomanjkljive programske opreme, ki ni dopuščala izdaje večjega števila plačilnih nalogov. Kljub temu na prekrškarje niso pozabili, ampak so jim kazni poslali leto dni kasneje.

Vodja mestnega redarstva Andrej Orač je zagotovil, da izdaja plačilnih nalogov za prekoračitve hitrosti zdaj vendarle poteka tekoče in tokrat globe za leto 2010 dobivajo le "pravne osebe, ki so podale izjave o odgovorni osebi oziroma o uporabniku vozila, ter osebe, pri katerih smo opravili različne poizvedbe o njihovih podatkih". Določene kršitve voznikov iz leta 2010 so rešili prej, pri drugih pa so morali ponovno pregledati posnetke prekoračitev hitrosti, zato se je izdaja kazni zavlekla, pojasnjuje. "Trenutno pregledujemo 425 primerov, pri katerih preverjamo dejstva in okoliščine storjenega prekrška pred zaključkom postopka," je o številu prekrškov na zalogi povedal Orač.

"Ne razumem, kako lahko kazen služi svojemu namenu, če jo prejmeš leto in pol po prekršku, lovijo pa te vedno na isti ulici, in to za povrh še tam, kjer se vsak dan voziš v službo," se jezi drug prekrškar, ki te dni prav tako dobiva kazni, ki si jih je prislužil z vožnjo po Večni poti. Tu občina vsako leto zgolj začasno zniža omejitev hitrosti na 40 km/h, in sicer zaradi žab, ki jih prostovoljci prenašajo čez vozišče.

Vselej po volitvah

A mestni redarji so neomajni in o vzgojnosti kazni, pa čeprav dve leti po storjenem prekršku, ne dvomijo. "V Mestni občini Ljubljana smo dosegli višjo stopnjo varnosti in lahko rečemo, da je dosežena tudi določena mera vzgojnosti, saj kršitelji bolj spoštujejo omejitve hitrosti, ki jih pred tem niso upoštevali, predvsem pa je pomemben rezultat upoštevanja cestnoprometnih pravil na kritičnih lokacijah, torej v okolici šol, vrtcev in četrtnih skupnosti," so prepričani na redarstvu.

Kako dolgo bodo prekrškarjem še pošiljali kazni z dveletno zamudo, Orač ne more oceniti, pravi pa, da bodo redarji vse prekrškovne postopke končali pred zastaranjem, torej dve leti od datuma storitve prekrška. Formalnopravno s tem sicer ni nič narobe, saj prekršek po zakonu resda zastara šele po dveh letih. Toda zakon tudi določa, da se o prekrških odloča po hitrem postopku, kar pomeni, da je prekrškovni postopek hiter in učinkovit, saj le tako doseže svoj namen, pravi Sonja Kramar, predsednica Sindikata redarjev Slovenije. Je pa pošiljanje kazni po več kot dveh letih od prekrška "skrajno nemoralno, saj se kršiteljem s tem zmanjšajo možnosti dokazovanja, da prekrška niso storili," dodaja.

"Zdi se nam čudno, da se takšni ukrepi Mestnega redarstva Ljubljana dogajajo vedno po volitvah, kot je bil že primer po lokalnih volitvah oktobra 2010. Očitno s takšnim ravnanjem kažejo lojalnost svojemu županu in pred volitvami ne obremenjujejo po nepotrebnem potencialnih volilcev," so še povedali v sindikatu redarjev.