Pol metra debeli zidovi

Dvoje protiudarnih vrat varuje prostor z zložljivimi pogradi, cisternami za vodo, delovnim orodjem, vrečami s peskom, na steni je tudi zarjavela škatla s prvo pomočjo. Zidovi so debeli pol metra in lahko nudijo zaščito 311 ljudem. V nasprotju z večinskim prepričanjem zaklonišča niso grajena za zaščito pred neposredno eksplozijo bombe, temveč so namenjena zadrževanju udarnega in radiacijskega vala po eksploziji.

"Opreme za prvo pomoč in orodja ne menjavamo že leta, enako je z blazinami, spalnimi vrečami, svetilkami in drugim. Vso to opremo imamo v skladišču in jo, če država razglasi vojno stanje, namestimo po zakloniščih," pove Jasenc in odpre strojnico, v kateri so agregat in peščeni filter za prezračevalni sistem ter dva ročna generatorja elektrike. Na steni je še vedno tudi induktorski telefon, ki je bil nekoč povezan do mestnega centra za obveščanje. "Razsvetljava in zračenje sta na elektriko, vendar lahko ob izpadu energije to proizvajamo tudi sami," razloži Jasenc, ki to ponazori z vrtenjem enega od dveh ročnih agregatov. Po zaklonišču zasvetijo nadomestne luči, ki proizvedejo ravno dovolj svetlobe, da se v temi lahko gibamo. Sanitarije so suhe, torej brez odplakovanja.

V zaklonišču garderobe

Največje in najstarejše ljubljansko javno zaklonišče je pod grajskim gričem in sprejme več kot 600 ljudi. Zelo zanimivo je tudi zaklonišče v srednji baletni šoli, ki ni vkopano v zemljo, ali pa tisto pod Cankarjevim domom, kjer prostore zaklonišča danes uporabljajo kot garderobe. Tudi skrivnostni rov pod Šišenskim hribom, viden s Celovške ceste, je namenjen zaščiti prebivalcev. "Gre za 350 metrov dolg rovnik, ki ga danes ne prištevamo več med zaklonišča, saj nima potrebne zaščite. V skrajnih primerih pa seveda lahko služi zaščiti ljudi," še nadaljuje Jasenc.

Na ljubljanski občini so v zadnjih letih na novo popisali 730 zaklonišč, a natančnega števila vseh ne poznajo. Večina jih je namreč v kleteh gospodarskih in stanovanjskih objektov, teh pa v preteklosti niso vestno vpisovali v evidenco. Zaklonišče na Trgu reformacije si boste lahko letos tudi ogledali sami, saj bo Zavod Pink Klip v njem skozi poletne mesece pripravil razstavo umetniških del.