Spomnimo, da je šolsko ministrstvo junija 2010 spremenilo pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, ki je določal, da morajo imeti otroška igrišča oceno varnosti igral. To je dokument, ki dokazuje, da so igrišče in igrala na njem popolnoma varna. Pravilnik določa, da lahko vrtec sestavi komisijo, jo pošlje na osemurno izobraževanje in ta komisija nato skrbi za varnost igral. Lahko pa vrtec za tak pregled plača tudi zunanjemu izvajalcu. A ministrstvo ni pooblastilo nikogar, niti ni navedlo, kakšne osebe ali institucije lahko te varnostne preglede opravijo. So pa na svoji spletni strani objavili seznam podjetij, ki se s tem ukvarjajo.

Več kot 5000 evrov za prilagoditev igral

Ker so igrala v vrtcu Vrhovci stara prav toliko kot vrtec sam - v enoti na Rožniku 35 let, v enoti Pod gradom pa 32 let - so se odločili najeti zunanjega izvajalca. Za oceno varnosti igral v svojih treh enotah so plačali nekaj več kot 2000 evrov. "Od 50 igral v treh enotah vrtca je devet takih, ki ogrožajo varnost otrok, in 19 takih, ki imajo manjše neskladnosti s pravilnikom," je povedala ravnateljica vrtca Vrhovci Marta Korotaj. Zamenjali bodo pet igral, ki so bila tako dotrajana, da se jih ne splača popravljati, preostala bodo popravili in prilagodili pooblaščeni izdelovalci igral. Za zamenjavo dveh gugalnic in namestitev tartanske podlage pod visoka igrala, kar je treba postoriti v njihovi enoti Rožnik, bodo plačali 3800 evrov. Podobne prilagoditve igral v vrtcu Brdo jih bodo stale 3700 evrov, v vrtcu Vrhovci pa kar 5100 evrov.

"Če te ocene varnosti ne bi dali narediti, se sploh ne bi zavedali potencialnih nevarnosti na igralih. Pri nas imamo denimo kovinski avto, ki ga imajo otroci neizmerno radi. A izkazalo se je, da so razmaki med letvicami preveliki, saj lahko otrok pade skozi, najvišja točka kamor lahko spleza otrok, pa je bistveno previsoka. No, ta avto še vedno imamo, le prilagodili smo letvice in ga preoblikovali tako, da sedaj več ni fičo s streho, ampak kabriolet," je opisala ravnateljica.

Tudi v ljubljanskem vrtcu Pedenjped so tak varnostni pregled naročili lani in veliko igral, predvsem starejših, morali prilagoditi in uskladiti s standardi. Problem je bila predvsem neustrezna podlaga, je povedala Vesna Završan iz vrtca Pedenjped. "Ali pa denimo kovinske lokomotive, te so tako zelo nevarne. Nešteto je mest, kjer lahko otroku zdrsne, se lahko ujame z glavo in se obesi, ali pa pade na tla, na betonsko podlago," našteva.

Vrtčevske komisije niso kompetentne

Ob tem se poraja vprašanje, kako je določeno igralo pred leti veljalo za popolnoma varno, sedaj pa je nesprejemljivo. Slavko Rudolf, sodni izvedenec za zunanja igrala in sodelavec na oddelku za lesarstvo na biotehniški fakulteti, pojasnjuje, da se prav vsi varnostni standardi, pa naj gre za standarde varstva pri delu, pri prometu, športu ali pri otroških igralih, dopolnjujejo. Enako je z varnostjo otroških igral, le da je bilo področje dolga leta zanemarjeno. "Osemdeset odstotkov nesreč, ki zahtevajo zdravniško oskrbo, se zgodi zaradi padca iz igrala. Izkušnje so pokazale, da je nekaj v standardih treba spremeniti," pravi Rudolf.

Tudi sam opravlja varnostne preglede otroških igral. "Najbolj kritična zadeva, ki jo opažam na slovenskih igriščih, je slaba podlaga za ublažitev padca. Kamnito ali tlakovano igrišče ni ustrezno. Ko otrok pade na takšni podlagi, si razbije glavo," opisuje Rudolf. A po drugi strani je le odstotek pregledanih igral popolnoma neprimernih in jih je treba zamenjati. "To je potrebno, ko denimo leseno igralo napadejo glive in trohni," razlaga. Za pregled igrišča računa 297 evrov in dodatnih 24 evrov za posamezno igralo, tako da povprečno velik vrtec za pregled plača kar med 400 in 500 evri.

Posebej vrtci, ki imajo veliko število enot in bi jih najem zunanjega izvajalca drago stal, so pregled opravili kar sami. Rudolf meni, da je to napaka, ki pa jo sicer dopušča pravilnik. "Ne bi smeli naložiti tako velike odgovornosti ljudem, ki so zaposleni v vrtcu, niso pa strokovnjaki. Komisija mora sicer opraviti osemurni izobraževalni tečaj, a to je bistveno premalo. V sosednjih državah prvi pregled opravlja neodvisna institucija," pravi.

Ker uradnih pooblastil ministrstva ali države na tem področju ni, pa lahko varnostne preglede opravi marsikdo. Tako se na seznamu tistih, ki izvajajo varnostne preglede, znajdejo tudi proizvajalci igral, ki že naslednji dan po opravljenem varnostnem pregledu izdajo tudi predračun za nova igrala. "To ni korektno in neodvisno ocenjevanje," pravi Rudolf.

Zakonodaja varnost otroških igral v vrtcih torej vsaj obravnava, medtem pa je na področju varnosti igral ob stanovanjskih naseljih, ob trgovskih centrih ali gostinskih lokalih še precej šibka, poudarja Rudolf. "Načeloma se ve, kdo je za ta igrala oziroma nadzor odgovoren, a v praksi tega nihče ne izvaja."