"Ljubljanska urbana regija ima velik potencial na tem področju, žal pa se v naši lesni industriji dogaja, da se proda vse več surovin in ne visokokakovostnih končnih izdelkov," je odločitev za povezovanje industrijskih oblikovalcev z mizarskimi podjetji pojasnila Lilijana Madjar, direktorica ljubljanske razvojne agencije. Na oblikovanje in arhitekturo se bodo osredotočali tudi v prihodnje, saj sta ti področji najbolj perspektivni v regiji, je pokazala raziskava trga, ki jo je opravil Inštitut za ekonomska raziskovanja.

Projekt so si zamislili, tako da 15 študentov industrijskega oblikovanja pripravlja idejne osnutke za izdelke in pri tem sodelujejo tako s podjetniki in mentorji kot z inštitutom ter koordinatorji projekta. "Želimo pokazati, kako povezovanje različnih strokovnjakov z različnih področij lahko pripelje do razvoja nekega novega izdelka oziroma poslovnega modela," je povedala Tina Pezdirc Nograšek, svetovalka na agenciji in koordinatorka v Regionalnem centru kreativne ekonomije. Podjetja bodo nato na podlagi osnutkov izdelala prototipe, ki jih bodo predstavili na sejmu Ambient. "Zdi se nam zelo pomembno, da izdelke takoj umestimo na trg in ta sejem je idealna priložnost za to, saj se na njem predstavi vsa slovenska lesna industrija in lahko takoj dobimo odziv, kakšno je zanimanje in koliko smo bili pri projektu uspešni. Poleg izdelkov z visoko dodano vrednostjo je namreč cilj tudi, da so ti izdelki uspešni tudi na trgu," je pojasnila Pezdirc-Nograškova.