Skupna vrednost svetovnih prihodkov se približuje 70.000 milijardam dolarjev (52.600 milijardam evrov). Kako se ta prihodek porazdeljuje, so poskušali ugotoviti pri ILO. Zbrali so podatke o povprečni mesečni plači za 72 držav ter jih pomnožili s številom zaposlenih v vsaki od držav.

Pri tej metodologiji je sicer več omejitev - vključenih je le 72 držav, med katerimi manjkajo nekatere večje, kot je na primer Nigerija. Ob tem so vključeni le tisti, ki so zaposleni, ne pa tudi tisti, ki so samozaposleni, plačani "na črno" ali kako drugače. V nekaterih državah podatki tudi niso popolni in zajemajo samo določene sektorje, izpostavlja BBC.

Na tak način so pri ILO prišli do izračuna, da svetovna povprečna plača znaša 1480 dolarjev na mesec oz. nekaj manj kot 18.000 dolarjev (13.500 evrov) letno. Pri tem pa ne gre za običajne ameriške dolarje, ampak za dolarje, ki so prilagojeni glede na pariteto kupne moči (PPP) v posamezni državi. En prilagojeni dolar je enak enemu dolarju, ki ga človek zapravi v ZDA.

Prilagojena valuta je nujna, saj so strokovnjaki na ta način lahko upoštevali dejstvo, da za vrednost enega ameriškega dolarja v eni državi dobiš več blaga in storitev kot v drugi. Na podlagi tako prilagojenih podatkov so strokovnjaki ILO prišli do več zanimivih ugotovitev.

Povprečna svetovna mesečna plača na primer predstavlja manj kot polovico povprečne mesečne plače v Veliki Britaniji in v ZDA. Ob tem predstavlja dvakratno vrednost povprečne plače v Bolgariji in se ujema s povprečno plačo na Poljskem. Med državami, ki jih je v izračune vključila organizacija ILO, imajo najnižjo plačo v Tajikistanu (okoli 2700 dolarjev letno), najvišjo pa v Luksemburgu (okoli 48.000 dolarjev letno).

Slovenija sicer v izračune ni bila vključena, a podatki statističnega urada kažejo, da je januarja povprečna bruto plača v Sloveniji znašala 1529,04 evra, kar predstavlja okoli 2037 dolarjev.