V obdobju od 15. februarja do 31. decembra 2011 je študij končalo skupno 305 študentk in študentov. Med njimi je bilo tudi 53 magistrov znanosti in štirje doktorji znanosti. Podeljena so bila tudi številna priznanja najboljšim diplomantom, študentom in sodelavcem fakultete.

Priznanje za uspehe na študijskem področju kot najuspešnejši študenti glede na povprečno oceno so prejeli: Marija Schwarzmann, Tanja Vasle, Polonca Siter, Manuela Maršič in Marko Ropret. Priznanje za uspehe na študijskem področju pa je prejela tudi študentka magistrskega študija Elvina Babajić Murtagić, ki je v preteklem letu izstopala tudi po svojih dejavnostih in dosežkih na fakulteti ter zunaj nje, med katerimi velja izpostaviti drugo mesto za diplomsko nalogo na razpisu za priznanje Kadrovski up 2011, objavo znanstvenih prispevkov, sodelovanje na okrogli mizi in soavtorstvo znanstvene monografije. Poleg študijskih obveznosti uspešno vodi tudi družinsko podjetje, kar še dodatno potrjuje dosežene nadpovprečne študijske rezultate.

Priznanje za uspehe na področju obštudijskih dejavnosti sta prejela Blaž Intihar in Rok Marguč. Blaž Intihar je s svojim znanjem in inovativnostjo zmagal na natečaju Banke Koper. S soavtorico sta na temo »Idealna banka« pripravila zmagovalni projekt, v katerem sta zagovarjala tezo mobilnega bančništva kot edinstveno udobno in avtonomno izkušnjo ter predstavila prednosti in možnosti uporabe storitev mobilnega bančništva. Njuna ideja je bila zmagovalna tudi na mednarodnem študentskem natečaju v Milanu. Rok Marguč pa je lani na svetovnem prvenstvu v deskanju na snegu v španski La Molini osvojil srebrno medaljo, kar je zanj najboljša uvrstitev v karieri. Uvrstil se je tudi na svetovno lestvico »TOP 5« v paralelnih disciplinah – deskanje na snegu. Slovenske barve je zastopal na olimpijskih igrah v kanadskem Vancouvru, hkrati pa se je lani uvrstil tudi v finale akcije Naj Celjan 2011.

Fakulteta za management vsako leto podeli priznanja diplomantom za najboljša diplomska dela in njihovim mentorjem. Priznanja so prejeli Urša Antloga pod mentorstvom doc. dr. Zlatke Meško Štok, Patricia Blatnik pod mentorstvom izr. prof. dr. Matjaža Novaka, Martin Štefanič pod mentorstvom doc. dr. Maje Meško, mag. Mitja Kozjan pod mentorstvom izr. prof. dr. Doris Gomezelj Omerzel in dr. Tanja Kosi pod mentorstvom prof. dr. Štefana Bojneca.

Priznanje za dosežke na izobraževalnem področju sta prejela pred. mag. Lina Kaldana in asist. Tine Nagy za izvedbo izobraževalnega projekta Inovacijska šola. Inovativna izvedba predmeta, ki je plod sodelovanja med partnerjema, je prerasla v izobraževalni projekt z imenom Inovacijska šola. Študenti so se učili oblikovalskega načina razmišljanja. Reševali so poslovne izzive podjetij. Oba prejemnika priznanja sta k izvedbi I.šole prispevala znanje in izkušnje, požrtvovalnost, skrb za študente in jasnost posredovanih nalog ter pričakovanj.

Priznanje učiteljem in sodelavcem za najbolje ocenjene v študentski anketi sta dobila viš. pred. mag. Suzana Sedmak in prof. dr. Cene Bavec. Priznanje za dosežke na raziskovalnem področju je šlo v roke asist. Suzane Laporšek, ki je, odkar je na FM zaposlena kot mlada raziskovalka, dosegla nadpovprečne in odlične raziskovalne rezultate, ki so izjemni tudi v mednarodnem merilu – od objave izvirnih znanstvenih člankov, prispevkov na mednarodnih znanstvenih konferencah, nagrad za najboljše prispevke, znanstvenih monografij do sodelovanja pri projektih za gospodarstvo ter ciljno-raziskovalnih in tržnih projektih.

Priznanje za prispevke k dvigu kakovosti na področju organiziranosti fakultete je prejela vodja službe za študijske zadeve Petra Kocjančič, ki se proaktivno odziva na vse nove zadolžitve ter tako pripomore h kakovostnejšemu in učinkovitejšemu uresničevanju študijske dejavnosti na fakulteti. Vedno je pripravljena na nove delovne izzive in naloge, ki jih opravi pravočasno, kakovostno in temeljito. Odlikuje jo prijazen odnos do sodelavcev in študentov.

Priznanje Fakultete za management zunanjim sodelavcem je prejelo podjetje Banka Koper, ki ga je prevzela Saša Karlovič Furlan. Koprska banka in fakulteta sta januarja lani podpisali pogodbo o sodelovanju, ki je pomenila utrditev povezanosti in hkrati zavezo za prehod od načelnega povezovanja h konkretnim projektom na področju izobraževalne, raziskovalne in svetovalne dejavnosti. V preteklem letu sta skupaj udejanjili številne projekte s študenti in za študente, sodelovali v razpravah na okroglih mizah, kot strateška partnerica se je banka pridružila projektu Mikrobiz, pripravila in izvedla je strokovni seminar in še in še. Skupne projekte načrtujeta FM in Banka Koper tudi v prihodnje, hkrati pa oblikujeta nove načine sodelovanja tudi na seminarskem področju.

Ob koncu pa sta bili podeljeni še priznanji za najboljši prispevek na tradicionalni, že 9. strokovni konferenci FREM – Festival raziskovanja ekonomije in managementa, ki je konec tedna potekala v Celju, Škofji Loki in Kopru. Priznanje je šlo v roke Petre Lazar in Eduarda Horvata Radetića. Letošnji FREM je bil usmerjen v inovativne, podjetniške in trajnostno naravnane odzive na gospodarsko krizo.