Prvo srečanje je bilo v četrtek v Postojni, včeraj se je karavana ustavila na Jesenicah, kjer se je dogodka udeležilo več kot petdeset mladih, prihodnjih deset pa se bo do začetka junija zvrstilo še v Ljubljani, Celju, Novem mestu, Slovenj Gradcu, Trbovljah, Krškem, Ajdovščini, Sežani, Mariboru in Ljutomeru.

Na vseh dogodkih bodo izvajalci projekta spodbudili in odprli razpravo med mladimi, mladinskimi organizacijami in centri, organizacijami civilne družbe in zainteresirano javnostjo ter odločevalci, predstavniki lokalnih in regionalnih oblasti. Cilj je oblikovanje skupnih idej, smernic, izhodišč in predlogov za spodbujanje aktivne udeležbe mladih v družbi in izboljšanje njihove zaposljivosti.

Poleg tega bo poudarek tudi na neformalnem izobraževanju, pridobivanju izkušenj in veščin, ki jih mladi v okviru rednega šolanja le redko pridobijo oziroma jih pridobijo zelo malo, in na vseživljenjski karierni orientaciji, katere pomen bo mladim na vseh regionalnih srečanjih predstavil Zavod RS za zaposlovanje. Udeleženci bodo tako lahko spoznali Hollandov test poklicnih interesov, spletno svetovalnico eSvetovanje, možnosti samostojnega vodenja kariere ter storitve zaposlovanja in vseživljenjske karierne orientacije. Na zaključkih posameznih regionalnih srečanj bodo sodelovali tudi direktorji območnih služb zavoda. Pomagali bodo pri pripravi skupnih priporočil, ki jih bodo mladi iz vse Slovenije nato na nacionalni konferenci predstavili najvišjim državnim odločevalcem, med njimi tudi ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve in vodstvu Zavoda RS za zaposlovanje.