Programa se bosta izvajala tako na MFDPŠ v Celju kot tudi v prostorih Ljudske univerze Žalec. V njunem okviru bodo potekale tudi tri strokovne ekskurzije, kjer si bodo udeleženci ogledali primer dobre prakse projekta, financiranega iz sredstev EU, prireditev ob dnevu Evrope ter mednarodno podjetje v celjski regiji. Povabljeni bodo tudi na okroglo mizo na temo ključnih kompetenc na evropskem trgu dela, del izobraževanja pa bo potekal v e-okolju Moodle ter s tem dodatno prispeval k razvoju računalniških in tehnoloških kompetenc udeležencev programov. 

Oba programa sta sofinancirana iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Ponovitve brezplačnih izobraževalnih programov bodo konec leta 2012 ter v letu 2013.

Ob priložnosti otvoritve programov sta dekan MFDPŠ, dr. Srečko Natek, in direktorica UPI Ljudske univerze Žalec, ga. Franja Centrih, podpisala tudi sporazum o sodelovanju med institucijama. Sporazum predvideva sodelovanje institucij podpisnic na širšem področju izobraževanja, usposabljanja, raziskav ter študijskih praks z namenom krepitve povezav in prenosa znanja med gospodarstvom in visokošolskimi institucijami.