Sprememba odloka pri gostincih ni naletela na pozitiven sprejem, saj jih gostinski vrtovi po novem stanejo bistveno več kot prej. Ob sprejemanju odloka so nekateri napovedovali, da se bo zaradi tolikšnega povišanja cen vedno manj gostincev odločalo za gostinske vrtove. Svetovalec Turistično-gostinske zbornice Srečko Koklič pa je lani dejal, da bo takšna sprememba cen uporabnin v končni fazi po žepu udarila goste, ki bodo za gostinske storitve morali plačevati več.

Skupina gostincev je zato pred nekaj tedni na mestno občino naslovila pobudo, da bi odlok spremenili, nekoliko omilili. Na presenečenje mnogih na Mestni občini Ljubljana niso naleteli na povsem gluha ušesa. Na oddelku za gospodarske dejavnosti in promet že pripravljajo osnutek sprememb omenjenega odloka, ki jih bodo ljubljanski mestni svetniki obravnavali predvidoma že na aprilski seji mestnega sveta.

Oddelek za gospodarske dejavnosti predlaga, da bi gostinci javne površine za gostinske lokale lahko najeli za največ eno leto, vendar najmanj od 1. maja do konca oktobra. Hkrati pa bi uvedli dve tarifi, in sicer zimsko, ki bi veljala od 1. novembra do 30. aprila in bi bila za 30 odstotkov nižja kot poletna tarifa. Izhodiščna uporabnina v času poletne sezone, ki bi jo skrajšali za en mesec, pa bi ostala enaka, kot jo predvideva trenutno veljavni odlok.

Poleg tega so se odločili, da bodo čas za oddajo vloge za postavitev gostinskega vrta podaljšali do konca marca za tekoče leto (trenutno je skrajni datum 15. marec). Gostincem pa so prisluhnili pri spremembi določila, da morajo vso opremo z javnih površin na gostinskih vrtovih odstraniti vsakokrat po končanem delovnem času. Ker se v praksi to določilo odloka ni upoštevalo, na oddelku za gospodarske dejavnosti predlagajo, da po novem gostinci stole in mize umaknejo le toliko, da ne ovirajo dostave v času od 6. ure do 9.30.