Uspešna mala in srednje velika podjetja tako po njihovem mnenju nedvomno imajo potencial, da prispevajo k izhodu Slovenije iz krize. Podjetništvo in konkurenčnost podjetij je mogoče pospeševati in izboljševati z učinkovitim podpornim okoljem in s krepitvijo razvoja inovacij in novih tehnologij, s prenosom teh pa se dvigne raven znanja v majhnih in srednje velikih podjetjih.

Partnerji projekta CEBBIS se strinjajo, da je treba malim in srednje velikim podjetjem zagotoviti učinkovitejši dostop do znanja, hkrati pa se tudi zavedajo, da pri širjenju in uvajanju inovacij ter prenosu tehnologij in znanj obstajajo različne ovire, tako na strani malih in srednje velikih podjetij kot na strani prejemnikov oziroma na strani generatorjev znanja, torej različnih fakultet in inštitutov oziroma na ravni znanstvenikov. 

V skladu s temi ugotovitvami je cilj projekta okrepiti učinkovito sodelovanje med ključnimi zainteresiranimi deležniki v postopku prenosa tehnologij in znanj. Pomembna dejavnost projekta je tudi identificiranje in predstavitev primerov dobrih praks in prenosa izkušenj iz bolj na manj razvite regije kakor tudi priprava spletne platforme, ki bo na podlagi IKT in na njej temelječih orodjih pospeševala prenos znanj in tehnologij med njimi. To bo prispevalo k procesu medregijske kohezije na področju inoviranja, k prenosu znanja in tehnologij ter gospodarski okrepitvi sodelujočih regij, so prepričani partnerji projekta CEBBIS.

V okviru srečanja partnerjev v projektu CEBBIS se bodo na Fakulteti za management od 29. do 30. marca zvrstili številni dogodki. Cilj srečanja je predstavitev dosedanjih rezultatov projekta in primerov dobre prakse ter izmenjava izkušenj.

Danes bo na Fakulteti za management Univerze na Primorskem tudi delavnica z naslovom Storitve za spodbujanje prenosa tehnologij in njihovega razvoja za posrednike, podjetja in raziskovalne ustanove, jutri pa bodo udeleženci srečanja obiskali uspešni in tehnološko usmerjeni primorski podjetji Pipistrel in Robotina in se udeležili delavnice Storitve in orodja za učinkovito podporo inovacijam, ki bo potekala na Univerzitetnem inkubatorju Primorske.