V prvih dveh mesecih leta 2012 se je pri OS Velenje prijavilo 1315 brezposelnih oseb, to je 9,7 % manj kot v enakem obdobju lani. Najpogostejši razlog za prijavo v evidenco brezposelnih oseb je bil iztek zaposlitve za določen čas, sledijo osebe, ki so zaposlitev izgubile iz poslovnih razlogov ali prisilne poravnave in nezagotavljanja dela oziroma prenehanja poslovanja.

Iz evidence brezposelnih oseb se je v prvih dveh mesecih leta 2012 odjavilo 1226 oseb, od tega se je 852 oseb zaposlilo. V primerjavi z enakim obdobjem v letu 2011 se je zaposlilo 17,7 % manj registriranih brezposelnih oseb. Februarja se je odjavilo 670 oseb kar je 12,4 % več kot februarja 2011, število oseb, ki so se zaposlile, je poraslo za 3,3 %. Glede na januar 2012 je bilo februarja 20,5 % več odjavljenih in 32,2 % več zaposlitev brezposelnih oseb.

Struktura brezposelnih oseb se je glede na lanski december spremenila, in sicer so se zmanjšali deleži trajno presežnih delavcev in stečajnikov, starih 50 let in več, starih do 26 let, iskalcev prve zaposlitve in žensk, povečali pa so se deleži invalidov in dolgotrajno brezposelnih oseb.

Delodajalci na področju OS Velenje za leto 2012 kažejo precejšnjo mero previdnosti pri napovedih zaposlovanja. V območni službi zavoda menijo, da bo zaposlovanje na Koroškem v precejšnji meri odvisno od izvoznih naročil v kovinskopredelovalni industriji, proizvodnji avtomobilskih delov in od zaposlovanja v sosednji Avstriji.

V savinjsko-šaleškem delu območne službe bo zaposlovanje odvisno od poslovanja velikih podjetij, pa tudi od njihovih odločitev v zvezi s povečevanjem ali zmanjševanjem proizvodnje na matičnih lokacijah. Glede na relativno visoko brezposelnost pa bodo brezposelnim pomagali poiskati tudi priložnosti zaposlovanja v sosednjih regijah, predvsem na Koroškem, ki se zaradi zaposlovanja čez mejo že sooča s pomanjkanjem delavcev za posamezna poklicna področja.