Jutri, v petek, 30. marca, bo izšel drugi sklop letošnjih slovenskih znamk. Izšlo bo 11 znamk, od tega tri redne in osem priložnostnih, od tega ena v bloku z eno znamko. Spremlja jih pet ovitkov prvega dne ter pet žigov prvega dne, ki bodo v uporabi na štirih poštah. Skupna cena po enega primerka novih znamk je 7,58 evra, dveh malih pol 10,88 evra, petih ovitkov prvega dne 13 evrov, kar skupaj znese 31,46 evra. Izid znamk spremlja Bilten št. 90. Ugotoviti moramo, da so tako znamke kot ovitki prvega dne oblikovani zelo skromno in neusklajeno, v glavnem gre le za ustrezno grafično opremljene fotografije, kar pa je značilno tudi za večino novih poštnih znamk držav brez tovrstne tradicije, ki v izdajanju poštnih znamk vidijo izključno dobiček - le upamo lahko na preobrat na bolje, tudi s strokovnejšo in predvsem odgovornejšo komisijo za znamke, pobožna tiha želja pa je tudi boljši tisk znamk. Naslednji sklop novih znamk bo izšel 25. maja, in sicer šest priložnostnih, od tega dve v bloku z eno znamko, dve v bloku skupne izdaje z Madžarsko z dvema znamkama ter dve znamki v malih polah.

Pred dvema letoma je "Napoleonov" Botanični vrt v Ljubljani praznoval častitljivih dvesto let delovanja, kar pa za Pošto Slovenije in njeno komisijo za znamke ni bil dovolj velik razlog za počastitev visoke obletnice na priložnostnih znamkah, čeprav je tistega leta v dveh samostojnih izdajah izšlo kar šest znamk rastlinstva, obletnico pa so z 2-evrskim spominskim kovancem počastili tudi v Banki Slovenije. So pa slovenski zbiralci že vajeni spornih odločitev izborov motivov Komisije za poštne vrednotnice pri Pošti Slovenije, d.o.o., Maribor (v kateri v imenu FZS sodelujeta tudi dva izmed slovenskih filatelistov!), spomnimo samo na nekaj znamk, ki se jih Pošti Slovenije ob visokih jubilejih ni zdelo primerno uvrstiti v program izdaj, čeprav se je nekaterih izmed njih spomnil del kulturne Evrope: lani 100. obletnice smrti "Ljubljančana" Gustava Mahlerja, leta 2010 okrogle, 150. obletnice, rojstva "Slovenjgradčana" Huga Wolfa, pa tudi 100. obletnice prvega leta (léta 2009) oziroma 100. obletnice smrti (leta 2011) Edvarda Rusjana, znamenitega letalca, ki se ga je s 3-evrskim spominskim kovancem prav tako spomnila Banka Slovenije. Nove znamke sramoto neuvrstitve obletnice ustanovitve Botaničnega vrta v program izdaj sicer popravljajo, ostaja pa na njih zamolčano, kje se ta botanični vrt sploh nahaja (skoraj neverjetno se zdi, da bi do zamolčanja prišlo pomotoma). Tisti redki, ki tega ne vedo, lahko pogledajo v Bilten (če ga imajo)! Na štirih znamkah so prikazane naslednje rastline: fleischmannov rebrinec (Pastinaca sativa var. Flaischmanni; nominala 0,40 evra), idrijski jeglič (Primula x venusta; 0,44 evra), hladnikov grintavec (Scabiosa hladnikiana; 0,77 evra) in na bloku hladnikov volčič (Scopolia carniolica f. Hladnikiana; 0,92 evra), za to strupeno razhudnikovko pa je na znamki bloka zapisano zastarelo poimenovanje, kranjska bunika. Serijo je po fotografijah dr. Jožeta Bavcona oblikoval Robert Žvokelj, znamke (v polah po 25 primerkov) in blok so natisnili v estonski As Vaba Maa v Talinu v nakladi 80.000 serij. Žig prvega dne, natisnjen tudi na dveh ovitkih prvega dne (št. 6 in 7), bo v uporabi na pošti 1101 Ljubljana.

Letošnja zapovedana tema znamk je Evropa je turistična z naslovom "Visit/Obiščite". Pošta Slovenije s sedežem v Mariboru, si je na "rdeči" (nominala 0,44 evra) in "modri" (0,92 evra) znamki privoščila prikazati reklamo za EPK, motiva pa poleg logotipa z žogicami kulturne prestolnice pod naslovom Zavrtimo skupaj prikazujeta vesoljna atom in spiralo. Znamki, oblikoval jih je Borut Bončina, sta tiskani v malih polah s po 9 polji, osmimi znamkami in vinjeto, ter dodatnimi obvestili (vključno s QR-kodo EPK) na robnih poljih. Natisnili so jih v Poštovní tiskárni cenin v Pragi, in sicer v nakladi 140.000 kompletov. Žig prvega dne, natisnjen tudi na ovitku prvega dne (št. 8), bo v uporabi na pošti 2101 Maribor.

Letošnjo turistično znamko z nominalo 1,25 evra (poštnina za priporočeno pismo tretje težnostne stopnje med 100 in 250 grami v notranjem prometu), ki prikazuje "Solčavsko, harmonijo treh dolin", je po fotografiji Toma Jeseničnika oblikoval Edi Berk. V nakladi 70.000 so znamke v polah s po 25 primerki natisnili v As Vaba Maa v Talinu. Žig prvega dne, natisnjen tudi na ovitku prvega dne (št. 9), bo v uporabi na pošti 3335 Solčava.

Znamko z motivom minoritskega samostana sv. Petra in Pavla na Ptuju je oblikoval Matjaž Učakar, nosi pa nominalo 1,33 evra (poštnina za pismo pete težnostne stopnje med 250 in 500 grami v notranjem prometu). Tudi to znamko so v nakladi 70.000 in v polah s po 25 primerki natisnili v As Vaba Maa v Talinu. Žig prvega dne, natisnjen tudi na ovitku prvega dne (št. 9), bo v uporabi na pošti 2250 Ptuj.

Četrti (izmed domnevno šestih?) motiv serije propagandnih rednih znamk "I Feel Slovenia" prikazuje medeno srce. Po izboru dr. Janeza Bogataja je znamko po fotografiji Toma Jeseničnika oblikoval Edi Berk, zapisano ima črkovno nominalo A (0,27 evra), v polah po 50 primerkov so jo na samolepilnem papirju natisnili in valovito izsekali (Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor to strokovno imenuje "razrez"?!) v bahrajnski tiskarni Oriental Security Printing Solutions. V enaki izvedbi in na enak način sta pripravljeni tudi novi, v poštnem prometu sicer povsem nepotrebni, a menda otroškemu zbiranju namenjeni redni znamki, ena prikazuje poštarja Pavlija pred šolo (nominala C = 0,40 evra), druga nebogljenega poštarja Pavlija s počeno kolesno zračnico (nominala D = 0,44 evra)

Rubrika Filatelija bo v Dnevniku spet v četrtek, 5. aprila 2012.