Raziskava inštituta za spletne tržne in javnomnenjske raziskave v osrednji Evropi Marketagent.com, ki jo izvajajo štirikrat letno v 11 evropskih državah - v Sloveniji, Avstriji, Nemčiji, Švici, Italiji, Franciji, Češki, Madžarski, Hrvaški, Srbiji in Slovaški - je pokazala, da so najbolj zadovoljni prebivalci Avstrije in Švice, najmanj pa Madžarske, Hrvaške in Srbije, so danes sporočili iz inštituta.

Avstrijci (84 odstotkov vprašanih) in Švicarji (83 odstotkov) so najbolj zadovoljni s kakovostjo življenja, medtem ko je z njo zadovoljnih le sedem odstotkov vprašanih prebivalcev Slovenije. V povprečju je le 30 odstotkov vprašanih iz naštetih držav dejalo, da je kakovost življenja v njihovi državi zelo visoka ali pretežno visoka, pri čemer je med nemško govorečimi državami in državami Srednje in Vzhodne Evrope opaziti posebej velik razkorak.

Podobna ocena velja za osebni finančni položaj. Slabše pa so ocene zadovoljstva glede stanja na trgu dela. Le dva odstotka anketirancev v Sloveniji meni, da je trenutno vsaj pretežno lahko najti delo. Povprečje pri vseh vprašanih iz vseh držav je nekoliko višje in znaša sedem odstotkov, kažejo rezultati raziskave, imenovane Eyes on Europe, ki je obsegala skoraj 5000 spletnih intervjujev.

Manj zaskrbljujoči so rezultati glede enakosti med spoloma in pri priseljevanju. Skoraj polovica vprašanih v Sloveniji je omenila enakost med spoloma. S tem se Slovenija skupaj s Češko in Švico uvršča na vrh mednarodne lestvice. Glede priseljevanja je skoraj tretjina vprašanih v Sloveniji ocenila, da je odnos do priseljencev v državi pozitiven. Najbolj negativno mnenje o priseljencih imajo na Madžarskem.

Vsem evropskim državam, ki so bile vključene v raziskavo, je skupno, da je v vseh prisotna zelo izrazita želja po političnih reformah. Skupno v vseh država sta skoraj dve tretjini anketirancev izrazili veliko željo po političnih reformah v lastni državi. Tudi mnenje o globalnem gospodarstvu je v Evropi pesimistično. Le 13 odstotkov vprašanih v vseh državah je ocenilo, da je globalno gospodarstvo v dobrem stanju.

Mnenje o EU je v Sloveniji nekoliko bolj ostro. Približno 40 odstotkov vprašanih v Sloveniji trenutno podpira projekt EU, pri čemer jih ima sedem odstotkov zelo pozitivno mnenje o EU. Skupno valuto v časih več milijard težkega paketa za reševanje evra podpira 43 odstotkov Slovencev, ostali so do nje ravnodušni ali pa negativni. V primerjavi z drugimi državami imajo Slovenci nadpovprečno pozitivno mnenje o evru, saj v povprečju v vseh državah skupno valuto podpira le še vsak tretji državljan.