Izbrane občine bodo morale kot nosilke projekta urediti tudi dokumentacijo in soglasja za obnovo, z izvajalcem obnovo izpeljati ter zagotoviti tudi del lastnih finančnih sredstev. Prednost pri izbiri bodo imeli projekti, ki bodo vključevali idejno zasnovo lokalne vodne učne poti tako, da bo izbran vodni objekt del vodnega ekosistema.